Результати всеукраїнського підвищення кваліфікації з історії

Результати всеукраїнського підвищення кваліфікації з історії

669

Усім відомо, що історія – це наука, яка займається вивченням минулого, а тому виконує дуже важливу функцію в суспільному житті – представляє органічну єдність історичного процесу, тісний зв’язок сучасного з минулими етапами розвитку. Тому історично-наукові особливості потребують ґрунтовних досліджень.

З 14 листопада по 25 грудня 2022 року відбулося всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему «Міфи та стереотипи в українській історії». До організації наукової події долучилися Волинський національний університет імені Лесі Українки, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Громадська організація «Інститут світової політики», Волинська крайова організація Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Професійна програма підвищення кваліфікації була розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних і поведінкових наук. Вона спрямовувалася на розвиток та вдосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування і здійснення педагогічної діяльності.

У підвищенні кваліфікації взяли участь такі науковці:

 • Адамський Віктор Романович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри суспільних дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії; 
 • Александров Михайло Євгенович – кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;
 • Бондаренко Поліна Сергіївна – докторка філософії, старша викладачка кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін Донбаського державного педагогічного університету;
 • Войнаровський Анатолій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • Грінченко Віктор Григорович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;
 • Жмуд Наталка Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри культури, методики навчання історії та спеціальних історичних дисциплін історичного факультету Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • Кізлова Антоніна Анатоліївна – доктор історичних наук, доцент кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Коляструк Ольга Анатоліївна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;
 • Кузнець Тетяна Володимирівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Лопацька Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії, завідувач кафедри історії Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;
 • Мараєва Віолета Віталіївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем гуманітарної політики Науково-дослідного центру гуманітарних проблем Збройних Сил України;
 • Масненко Віталій Васильович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імена Богдана Хмельницького;
 • Олійник Сергій Васильович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 • Савченко Віктор Анатолійович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії України Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
 • Тацієнко Наталія Леонідівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Тімашова Вікторія Михайлівна – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та гуманітарних студій Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова;
 • Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 • Федотова Оксана Олегівна – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційної діяльності Маріупольського державного університету;
 • Хитровська Юлія Валентинівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та інші.

Кожен з авторів отримав електронний збірник тез доповідей та сертифікат, який підтверджує участь у підвищенні кваліфікації.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до наукової події!

Поширити