Розіслано збірники матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з природничих наук

Розіслано збірники матеріалів міжнародної науково-практичної конференції з природничих наук

2027

З метою підвищення інтересу учасників до активної наукової діяльності, а також сприяння формуванню наукових зв’язків між навчальними закладами та науковими установами 27–28 грудня 2019 року в Університеті природничих наук у Любліні за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва для викладачів, науковців, спеціалістів-практиків, аспірантів, магістрантів, студентів, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук, була проведена Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання методики навчання природничих дисциплін». Її учасниками стали:

Александров Олег Сергійович – кандидат бiологiчних наук, старший науковий співробітник лабораторії клітинної інженерії рослин, Федеральна Державна Бюджетна Наукова Установа «Всеросійський Науково-дослідний Інститут Сільськогосподарської Біотехнології»;

Антоновський Олександр Григорович – заступник начальника науково-дослідного відділу, Приазовський національний природний парк;

Аюбова Ельнара Мусаібовна – асистент кафедри геоекології та землеустрою, Таврійський агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

Біляєва Катерина Олегівна – студентка 4-го курсу, Навчально-науковий інститут природничих та аграрних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;

Богатко Леонід Мечиславович – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії та клінічної діагностики імені В.І. Левченка, Білоцерківський національний аграрний університет;

Богатко Надія Михайлівна – кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, Інститут післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету;

Бондарчук Олександр Петрович – кандидат біологічних наук, провідний інженер відділу культурної флори, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України;

Будніков Геннадій Борисович – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Ужгородський національний університет;

Бутенко Андрій Олександрович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри рослинництва, Сумський національний аграрний університет;

Бутенко Євгенія Юріївна – аспірант кафедри біотехнології та фітофармакології, Сумський національний аграрний університет;

Васечко Леся Іванівна – методист заочного відділення факультету природничих наук, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Власенко Володимир Анатолійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин, Сумський національний аграрний університет;

Дубовий Володимир Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри загальної екології, Житомирський національний агроекологічний університет;

Ємельяненко Алла Анатоліївна – кандидат ветеринарних наук, асистент кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин, Білоцерківський національний аграрний університет;

Звягінцева Каріна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки та екології рослин біологічного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Кратюк Володимир Леонідович – Consultant PhD. Beaverton OR, USA;

Мовчан Сергій Іванович – доцент кафедри геоекології і землеустрою, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

Ніщеменко Микола Прокопович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри нормальної та патологічної фізіології тварин, Білоцерківський національний аграрний університет;

Осьмачко Олена Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин, Сумський національний аграрний університет;

Подгаєцький Анатолій Адамович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри біотехнології та фітофармакології, Сумський національний аграрний університет;

Шевчук Лариса Миколаївна – доктор біологічних наук, професор кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи, Житомирський державний університет імені Івана Франка;

Шпак Ніна Петрівна – науковий співробітник науково-дослідного відділу, Національний природний парк «Кармелюкове Поділля»;

Яценко Іван Володимирович – доктор ветеринарних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, магістр права, завідувач Бюро судово-ветеринарних досліджень, завідувач кафедри ветеринарно-санітарної та судової ветеринарної медицини, Харківська державна зооветеринарна академія;

Яцкевич Антон Юрійович – провідний інженер відділу ландшафтного будівництва, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України.

Маємо надію, що проведені конференції збільшать можливості співробітництва, а також сприятимуть створенню та поширенню кращих практик та досвіду серед фахівців природничих наук.

За результатами заходу видано збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.

Поширити