Розпочала роботу IХ Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем розвитку українського та...

Розпочала роботу IХ Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем розвитку українського та зарубіжного мистецтв

255

24 травня у с. Світязь Шацького району Волинської області стартувала IХ Міжнародна науково-практична конференція з виданням зарубіжної монографії та з організацією науково-практичного семінару-тренінгу з метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на тему «Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти».

Організаторами конференції є Міністерство освіти і науки України, Волинський національний університет імені Лесі Українки (факультет культури і мистецтв), Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики (факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського), Поморська академія в Слупську, Видавничий дім «Гельветика» та Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Модератором події є Віталій Охманюк – заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор, декан факультету культури і мистецтв, професор кафедри музичного мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Участь у заході взяли доктор юридичних наук, професор, адвокат, директор з розвитку Видавничого дому «Гельветика» Катерина Головко та доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва Михайло Віхляєв.

З доповіддю на тему «Видавництво та діяльність Видавничого дому «Гельветика» у галузі культури і мистецтва» виступив кандидат економічних наук, засновник та директор Видавничого дому «Гельветика» Олег Головко.

Під час конференції свої доповіді презентували також науково-педагогічні працівники вітчизняних та іноземних закладів вищої освіти, докторанти, аспіранти та студенти. Зокрема, були розглянуті такі теми доповідей:

 • Культурна спадщина та її збереження в умовах війни й конфліктів: досвід України та інших країн.
 • Музично-виконавське мистецтво в умовах війни.
 • Парад атракціонів у культурі повсякдення як образ майбутнього.
 • Феномен екопоселень: основні тенденції в Україні.
 • Традиція як травма у сучасному українському медіапросторі.
 • Збереження історичної пам’яті у сучасному мистецтві України.
 • Музичні інтерпретації поезій Лесі Українки у сучасному мистецтві.
 • Становлення та розвиток авторського бардівського мистецтва в Україні.
 • Малярство поезії Олександра Валенти.
 • Збереження та просування української мови у соціальному плакаті.
 • Роль соціального плакату під час російсько-української війни.
 • Особливості мотивації працівників у сфері культури тощо.

Отже, протягом конференції учасники провели конструктивний обмін думками у світлі нових перетворень у галузі культури та мистецтва, здійснили глибокий аналіз наявних проблем у підготовці здобувачів вищої освіти та сформулювали нові ідеї та підходи до вирішення проблем у системі мистецької освіти.

 

Поширити