Розпочала роботу Наукова конференція з міжнародною участю, залученням молодих вчених і студентів...

Розпочала роботу Наукова конференція з міжнародною участю, залученням молодих вчених і студентів з народної медицини, освіти та культури

160

За всебічної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва та Видавничого дому «Гельветика» розпочала роботу Наукова конференція з міжнародною участю, залученням молодих вчених і студентів на тему «Комплементарна/народна медицина, освіта, культура: від традиційних практик до клінічного дослідження». Конференцію організовано з нагоди 20-річчя асоціації і 22-річчя фахового видання України (категорія «Б», Scopus-2024) «Фітотерапія. Часопис».

Конференція відбулась у Національній науковій медичній бібліотеці України, модератором та головним організатором якої була Гарник Тетяна Петрівна, доктор медичних наук, професорка кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського; головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Народна та нетрадиційна медицина»; президент ВГО «Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України»; експерт комісії з фітопрепаратів та гомеопатичних засобів ДЕЦ МОЗ України; академік Академії наук вищої школи України.

Мета Конференції – обговорення сучасного стану фундаментальних і клінічних досліджень з вивчення методів комплементарної/альтернативної (народної і нетрадиційної) медицини (далі – НіНМ) в Україні і світі як єдиного цілісного медичного спрямування, а також окремих методів і практик у контексті здоров’я людства, здорового способу життя та їх впровадження у превентивні, оздоровчі і реабілітаційні практики, освіту, культуру як складових здоров’я.

Зокрема, у межах конференції було висвітлено основні науково-методичні питання в дискусії і на сторінках науково-практичного видання «Фітотерапія. Часопис», який включено до Переліку науково-практичних фахових видань України (категорія «Б») і SCOPUS з біологічних наук (спеціальність: 091.Біологія) відповідно до Наказу МОН України від 15.04.2021 № 420 (додаток 3), медичних та фармацевтичних наук (спеціальності: 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова фармація») відповідно Наказу МОН України від 27.09.2021 № 1017 (додаток 3), (спеціальність 227 «Терапія і реабілітація») відповідно Наказу МОН України від 06.06.2022 № 530 (додаток 2).

Під час планерного засідання учасники мали можливість виступити з доповідями, які стосувались таких актуальних питань медицини, як:

 • Сучасний стан фундаментальних і клінічних досліджень та розвиток комплементарної/альтернативної медицини в Україні і світі.
 • Медико-біологічні та соціальні аспекти здоров’я.
 • Проблемні питання якісної освіти фахівців.
 • Психічне і фізичне здоров’я: особливості здоров’я осіб різних
 • вікових груп.
 • Китайська традиційна медицина: реалії і перспективи в Україні і світі.
 • Ароматерапія і фітоергономіка.
 • Інформаційна гігієна у сучасному світі. «Інформаційні хвороби сьогодення».
 • Питання деонтології і лікарської етики у сфері НіНМ. Культура спілкування і оздоровлення: «Слово лікує, слово зцілює».
 • Актуальні питання і перспективи громадських організацій та асоціацій.
 • Сьогодення і майбутні реалії молодих науковців. Формування майбутньої наукової еліти. Доброчесність, біоетика в наукових дослідженнях тощо.

Також у рамках конференції проведено прес-конференцію, круглий стіл, на кому висвітлено тему «Здоров’я і здоровий спосіб життя – від рослини до людини» з позиції доказової медицини.

У межах прес-конференції були проведені слухання і висунуті пропозиції щодо майстер-класів і тематичних семінарів з таких методик і напрямів, як:

 • Актуальні проблеми комплементарної/народної медицини: теорія і практика.
 • Комплементарна/народна медицина та її роль у становленні системи реабілітації в Україні та світі.
 • Комплементарна/народна медицина в контексті реформування системи охорони здоров’я в Україні: теорія і практика.
 • Комплементарна/народна медицина і проблеми соціальної, медичної, фізичної реабілітації: теорія, досвід, практика.
 • Комплементарна/народна медицина в гуманітарних та медичних науках: методологія досліджень, теорія, практика.
 • Комплементарна/народна медицина в умовах сьогодення: традиційний досвід використання та наукове осмислення.
 • Комплементарна/народна медицина і фізичний розвиток людини.
Поширити