Розпочався курс лекцій з права в Одеському державному університеті внутрішніх справ

Розпочався курс лекцій з права в Одеському державному університеті внутрішніх справ

540

Проведена перша з трьох лекцій у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання: правовий статус та особливості функціонування» на онлайн-платформі Zoom.

Зі вступним словом виступив доктор юридичних наук, професор, полковник поліції, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ Максим Вікторович Корнієнко. Він привітав учасників заходу та наголосив на актуальності заходу під час війни.

Спікером наукового заходу виступив Сергій Володимирович Албул, кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ.

Сергій Володимирович підготував та видав понад 250 наукових та навчально-методичних праць, серед яких  – 7 монографій, 5 підручників (з них 2 з грифом «Затверджено МОН України»), понад 160 наукових статей та тез наукових доповідей (у тому числі у зарубіжних наукових виданнях Німеччини, Канади, Швейцарії, Данії, Чехії, Польщі, Австрії, Люксембургу тощо, які індексуються у наукометричних базах) та 74 навчальні та навчально-методичні праці.

Сьогоднішня лекція мала назву «Правовий статус закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання».

Розпочав лекцію Сергій Володимирович з пояснення того, що заклад вищої освіти зі специфічними умовами навчання – це заклад вищої освіти державної форми власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів (слухачів, студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах середнього та вищого складу Національної поліції України, начальницького складу з метою задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань.

Спікер детально розповів про законодавчі акти України, а саме: закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Лектор також наголосив, що, реалізуючи свої повноваження, державні органи, до сфери яких належать заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, деталізують особливості їх правового статусу у відомчих нормативних актах та інше.

Нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 17 травня, о 14:30.
Чекаємо на вас у Zoom!

Поширити