Розпочався лекційний курс, присвячений науково-педагогічному підвищенню кваліфікації з філології

Розпочався лекційний курс, присвячений науково-педагогічному підвищенню кваліфікації з філології

792

Відбулась перша онлайн-лекція на платформі ZOOM у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Студентоцентрований горизонт філологічної освіти: здобутки і перспективи», організаторами якого є Львівський національний університет імені Івана Франка та Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Зі вступним словом виступила доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка, керівник Науково-методичного центру дослідження та викладання літератури Львівського національного університету імені Івана Франка Лідія Василівна Мацевко-Бекерська, побажавши учасникам гарної та плідної роботи.

Спікером наукового заходу був Любомир Адамович Бораковський – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу, в.о. декана факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тема його доповіді мала назву «Літературознавчий аналіз та інтерпретація ліричних текстів: теоретико-методологічні рекомендації щодо розвитку вмінь і навичок учнів та студентів». Об’єктом вивчення дисципліни «Літературознавчий аналіз та інтерпретація ліричних текстів» є літературний текст як художньо-естетичне явище та предмет літературознавчої рецепції. У ході лекції з’ясовано місце літературознавства у системі сучасної гуманітарної освіти, досліджено основи літературознавства для аналізу літературних явищ і процесів в українській та світовій літературах. Окреслено здатність студентів до пошуку, оцінювання, інтерпретації та синтезу наукової інформації, отриманої з різних джерел: спеціалізованої літератури, ЗМІ, перспективного педагогічного досвіду. Обґрунтовано суть і особливості організації проведення етапів аналізу й інтерпретації тексту ліричного твору. Також лектор зазначив, що лише пильна увага вчителя до ретельного продуманого аналізу і найбільш повної наукової інтерпретації поступово забезпечить формування літературної компетентності учнів, що є важливим складником літературної освіти.

За підсумками лекції можна зробити висновок, що сьогоднішній спікер детально розповів аудиторії про літературознавчий аналіз та інтерпретацію ліричних текстів та надав теоретико-методологічні рекомендації щодо розвитку вмінь і навичок учнів та студентів.

Нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 13 квітня, о 14:30.
Чекаємо на вас у Zoom!

Поширити