Співпраця Університету природничих наук у Любліні та Інституту зрошуваного землеробства НААН України

Співпраця Університету природничих наук у Любліні та Інституту зрошуваного землеробства НААН України

2077

У липні 2021 року за ініціювання Університету природничих наук у Любліні та Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, а також за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва було видано колективну монографію «Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences».

Видання стало результатом праці понад 100 авторів, об’єднаних спільною ідеєю – прагненням представити підсумки своїх досліджень. Авторами монографії презентоване різноманіття теоретичних і прикладних проблем природничих наук, запропоновані й обговорені різні способи їх вирішення.

У формуванні монографії взяли участь:

 • Ананьєва Таміла Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Вожегова Раїса Анатоліївна – доктор сільськогосподарських наук, професор, директор, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України;
 • Войтенко Леся Василівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фітогормонології, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного Національної академії наук України;
 • Дарчук Костянтин Вікторович – доцент кафедри геодезії, картографії та управління територіями, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Дьомшина Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біохімії та фізіології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Каракуркчі Ганна Володимирівна – старший науковий співробітник кафедри фізичної хімії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Ключевич Михайло Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту рослин, Поліський національний університет;
 • Коковіхін Сергій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України;
 • Осадча Юлія Василівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Пілярська Олена Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України;
 • Польовий Анатолій Миколайович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри агрометеорології та агроекології, Одеський державний екологічний університет;
 • Польовий Володимир Мефодійович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України;
 • Савчук Іван Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу тваринництва, Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України;
 • Сахацький Микола Іванович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології тварин, Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Сахненко Микола Дмитрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Степченко Лілія Михайлівна – кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Сухий Петро Олексійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, картографії та управління територіями, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Ушакова Галина Олександрівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біохімії та фізіології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Чорна Валентина Іванівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Шувар Іван Антонович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технологій у рослинництві, Луганський національний аграрний університет;
 • Ященко Людмила Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник, Інститут сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України
 • та багато інших учених.

З електронною версією можна ознайомитися за посиланням.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до участі в нашому заході!

Поширити