Напрями використання наукових розробок в аграрній сфері при підготовці здобувачів вищої освіти

Напрями використання наукових розробок в аграрній сфері при підготовці здобувачів вищої освіти

1342
ХХІ сторіччя характеризується бурхливими змінами, що вплинули не лише на поодинокі сфери людського життя, а й на всі аспекти розвитку суспільства, зокрема на освіту. Сучасний викладач повинен бути відкритим до нового, здатним змінюватися, використовувати поряд із традиційними методами навчання інноваційні, а також виховувати творчу особистість кожного студента.
У процес викладання аграрної науки також були впроваджені реформи, розкриті в другій лекції в межах підвищення кваліфікації на тему «Напрями використання наукових розробок в аграрній сфері при підготовці здобувачів вищої освіти». Спікером цього заходу був Коковіхін Сергій Васильович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник із наукової роботи Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України. Він є автором таких цікавих робіт, як «Методика польового досліду (зрошуване землеробство)» (2014 р.), «Наукове обґрунтування та практична реалізація режимів зрошення сільськогосподарських культур з врахуванням природних та господарсько-економічних чинників» (2015 р.), «Інноваційні технології вирощування кукурудзи на зрошуваних землях півдня України» (2017 р.) тощо.
У своїй лекції Сергій Васильович розповів про основні наукові напрями сьогодення в аграрній галузі та про перспективи їх розвитку. До них він відніс:
формування інтенсивних систем зрошувального землеробства, які базуються на використанні інноваційних технологій вирощування сільськогосподарських культур з оптимізацією різних способів поливу й режимів зрошення, системи удобрення, обробітку ґрунту та захисту рослин;
встановлення закономірностей формування динаміки водного та поживного режимів ґрунту в сівозмінах залежно від способів і глибини обробітку ґрунту, режиму зрошення та систем удобрення;
упровадження нових наукових підходів до підвищення продуктивності агрофітоценозів на основі наземного й дистанційного агромоніторингу, ГІС-технологій, біологізації та екологізації, нормування ресурсів і захисту довкілля тощо.
Чекаємо вас на наступному заході!
Поширити