Тривають лекційні заняття в межах науково-педагогічного підвищення кваліфікації з хорової творчості

Тривають лекційні заняття в межах науково-педагогічного підвищення кваліфікації з хорової творчості

466

Відбулася друга лекція, присвячена темі «Хорова творчість та освіта: осмислення традицій, опанування новацій».  Організаторами заходу є Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, Центр українсько-європейського наукового співробітництва та ГО «Українська хорова асоціація».

Спікером наукового заходу була Гельготієне Раса, доцент Литовської академії музики та танцю, керівник хорів «Pro musica», «Virgo», «Gaudeamus» Вільнюського державного університету, президент Литовської хорової спілки.

Гельготієне Раса виклала цікавий матеріал на тему «Європейська система хорової освіти та особливості працевлаштування».

У ході лекції на основі теоретичного аналізу методичної, психолого-педагогічної літератури, вивчення досвіду кращих викладачів-хормейстерів, а також творчого осмислення особистісного досвіду організації роботи з хоровим колективом була проаналізована модель майстерності сучасного керівника-хормейстера, у якій виокремлена низка особистісних якостей, серед яких – здатність спрямовувати творчий процес, спроможність до регулювання взаємин у виконавському колективі між його учасниками, можливість урахування психо-фізіологічних особливостей виконавців, професійні знання і уміння, що знаходять вияв у професіоналізмі керівника хорового колективу. Хор, як музична організація, являє собою вокально-виконавський колектив, об’єднаний і організований творчими цілями і завданнями. Підкреслено, що суттєва роль у процесі організації діяльності хорових колективів приділяється саме міжособистісним стосункам учасників хору. Визначальними факторами успішності діяльності хорового колективу корифеї диригентського мистецтва завжди вважали: відношення учасників хору до керівника; характер міжособистісних відносин; подібність естетичних потреб, інтересів, мотивів, устремлінь учасників хору;  наявність творчої, моральної, естетичної атмосфери в колективі.

Наприкінці лекції на слухачів чекала приємна несподіванка – фрагмент репетиції Раси Гельготієне.

Нагадуємо, що наступна онлайн-лекція в межах підвищення кваліфікації буде проведена 27 травня, о 10:00.
До зустрічі у ZOOM!

Поширити