Тривають лекції в межах педагогічного підвищення кваліфікації від Національного університету «Одеська юридична...

Тривають лекції в межах педагогічного підвищення кваліфікації від Національного університету «Одеська юридична академія».

712

18 липня відбулась друга лекція в межах підвищення кваліфікації на тему «Актуальні питання забезпечення якості вищої освіти в сучасних умовах» на платформі Zoom.

Лектором наукового заходу виступив Олег Дикий – кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету «Одеська юридична академія», експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Тема його лекції мала назву «Критерії оцінювання освітньої програми: практичні поради до застосування». У своїй доповіді спікер звернув увагу на проблемні аспекти, які виникають в закладах вищої освіти та стосуються акредитації. Загалом, від закладів вищої освіти під час процедури акредитації необхідно отримати три ключових документа, це: освітня програма, навчальний план та відомості самооцінювання. Далі лектор розповів про кожен із підкритеріїв, а саме 10 критеріїв оцінювання освітньої програми:

  1. Проектування та цілі освітньої програми.
  2. Структура та зміст освітньої програми.
  3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання.
  4. Навчання і викладання за освітньою програмою.
  5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність.
  6. Людські ресурси.
  7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси.
  8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми.
  9. Прозорість та публічність.
  10. Навчання через дослідження.

Отже, доповідь науковця була ґрунтовною та змістовною. Набуті знання стануть у нагоді всім учасникам сьогоднішньої лекції.

Нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 25 липня о 14:30.
До зустрічі в ZOOM!

Поширити