Тривають онлайн-зустрічі в межах підвищення кваліфікації з права

Тривають онлайн-зустрічі в межах підвищення кваліфікації з права

663

Сьогодні була проведена друга з трьох лекцій на онлайн-платформі Zoom у рамках всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Сучасні аспекти та актуальні підходи в навчанні, викладанні й дослідженні державно-правових дисциплін».

Спікером сьогодні виступила Лілія Тарасівна Рябовол – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Лекторка є автором понад 400 праць, серед яких – близько 300 наукових, у тому числі 1 монографія одноосібна та 5 у співавторстві, стаття в енциклопедії у науковому видавництві, 150 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях з юридичних та педагогічних наук, включених до різних наукометричних баз даних, 3 статті у виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science, 2 –  Scopus, 15 статей – в іноземних/міжнародних виданнях. Також розробила більше 65  видань навчально-методичного характеру, за 12 з яких отримала свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

До кола наукових інтересів науковиці входять:

  • методика навчання правознавства та інших суспільствознавчих предметів у закладах загальної середньої освіти;
  • методика викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти;
  • конституційне право України та зарубіжних країн;
  • теорія права тощо.

Тема сьогоднішньої онлайн-лекції мала назву «Методологія дослідження та методика навчання й викладання державно-правових дисциплін: сучасні тенденції». Досліджено особливості методики викладання правових дисциплін у вищих навчальних закладах України. З цією метою проаналізовано процес навчання, розкрито зміст термінів: «методологія дослідження», «методика дослідження», «модель навчального процесу» та «методика навчання та викладання». Розглянуто та визначено методи правового навчання залежно від характеру пізнавальної діяльності. Охарактеризовано методичні прийоми навчання правової теорії за допомогою пояснення, логічного мислення та комунікативних засобів. Обґрунтована необхідність модернізації науково-педагогічними працівниками методики викладання та навчання, що дасть можливість курсантам, студентам та слухачам отримати ґрунтовніші знання у галузі права.

Отже, доповідь науковиці була ґрунтовною та змістовною. Набуті знання стануть у нагоді всім учасникам сьогоднішньої лекції.

Нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 21 березня, о 14:30.
До зустрічі в ZOOM!

Поширити