Тривають останні приготування до конференції з прав людини, що відбудеться у...

Тривають останні приготування до конференції з прав людини, що відбудеться у місті Сніна (Словацька Республіка)

4831

7–8 червня 2019 року у місті Сніна (Словацька Республіка) відбудеться міжнародна науково-практична конференція на тему «РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ НАУКИ: МЕХАНІЗМИ ВИБОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРІОРИТЕТІВ», присвячена святкуванню 5-річчя заснування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights»

Організатори заходу, серед яких Панєвропський університет, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Словацька громадська організація „Lex Pro Omnes” та Ужгородський національний університет продовжують активно готуватися до проведення конференції та зустрічі гостей. Святкування п’ятої річниці журналу та конференція відбудуться в замку графині Терезії ван Дернатхів 1781 р. (м. Сніна, Словацька Республіка) за участі вчених юристів з України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Румунії, які займаються дослідженнями у галузі прав людини.

Умовами участі у конференції передбачено як очну форму участі, так і заочну. До участі у міжнародній конференції були запрошені викладачі, аспіранти, студенти ВНЗ та співробітники науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук.

Серед очних учасників конференції з України, які в рамках програми конференції 7 червня вирушать до Словаччини та візьмуть активну участь у заході, представлені такі поважні вчені, науковці та підприємці:

Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

 

 

 
Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

 

 

 
Бисага Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

 

 

 

Булеца Сібілла Богданівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

 

 

 

Ващук Олеся Петрівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»;

 

 

 

Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, член Правління Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

 

 

 

Гловюк Ірина Василівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;

 

 

 

Головко Катерина Володимирівна – кандидат юридичних наук, здобувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», адвокат, керівник юридичного відділу Причорноморського науково-дослідного інституту економіки на інновацій;

 

 

 
Головко Олег Павлович кандидат економічних наук, директор Видавничого дому «Гельветика», член Правління Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

 

 

 

Градова Юлія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

 

 

 

Громовчук Мирослава Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

 

 

 

Гусар Ольга Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;

 

 

 

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ;

 

 

 

Дубинський Олег Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, проректор з науково-педагогічної роботи економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

 

 

 
Дубинський Юрій Анатолійович – директор приватного підприємства «Експерт сервіс»;

 

 

 

 
Карапетян Сергій Олександрович – директор інтернет-магазину юридичної літератури «Юркнига»;

 

 

 

  
Козицька Олена Геннадіївна – кандидат юридичних наук, заступник начальника першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області;

 

 

 

Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;

 

 

 
Котвяковський Юрій Олександрович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету;

 

 

 

Кузніченко Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України;

 

 

 

Лазур Ярослав Володимирович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

 

 

 

Пашковська Людмила Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

 

 

 

Пашковський Микола Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, науковий радник Адвокатського об’єднання «Barristers»;

 

 

 

Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів;

 

 

 

Рагімов Фаіг Вагіф огли – кандидат наук з державного управління, докторант кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

 

 

 
Сарнавський Микола Олександрович – аспірант відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

 

 

  

Титаренко Марина Володимирівна – аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

 

 

 

Толкачова Ірина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;

 

 

 

Фрідманський Роман Михайлович – кандидат юридичних наук, заступник декана з виховної роботи юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

 

 

 

Школик Андрій Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка;

 

 

 

Шопіна Ірина Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

 

 

Також під час конференції у м. Сніна будуть урочисто нагороджені переможці Стипендіального конкурсу наукових робіт з питань захисту, реалізації та охорони прав людини, який також був присвячений святкуванню п’ятої річниці успішного функціонування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights». Автори-переможці, визначені 24 травня 2019 року стипендіальною комісією з числа співробітників кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету на чолі з директором Центру українсько-європейського наукового співробітництва, доктором юридичних наук, професором Бєловим Дмитром Миколайовичем, були запрошені до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток правової науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів» за рахунок Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Під час конференції їх буде нагороджено грамотами, грошовими преміями та сучасною юридичною літературою від книжкового партнера Конкурсу, інтернет-магазина юридичної літератури «ЮрКнига».

Так, переможцями Стипендіального конкурсу було визначено:

I місце

Савінова Альбіна Володимирівна – студентка V курсу факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

 

 

II місце

Новікова Євгенія Олександрівна – студентка II курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

 

III місце

Бенько Анастасія Віталіївна – студентка III курсу Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету.

 

 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва висловлює вдячність за всебічну підтрумку та допомогу у підготовці до конференції офіційним партнерам заходу, серед яких:

Інтернет-магазин юридичної літератури «ЮрКнига»

Видавнича група «Adam Marszałek Publishing»

Готель «Praha» (м. Ужгород)

Поширити