Центр українсько-європейського наукового співробітництва підвів підсумки науково-педагогічного стажування з юридичних наук

Центр українсько-європейського наукового співробітництва підвів підсумки науково-педагогічного стажування з юридичних наук

2384

За результатами науково-педагогічного стажування «Організація навчального процесу для здобувачів юридичної освіти, інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України та ЄС», що проводилося з 28 жовтня по 6 грудня 2019 року у м. Франкфурт-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина), була здійснена відправка збірників науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження стажування (двома мовами). Головним організатором наукового заходу виступив Європейський університет Віадріна.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту. Успішно пройшли стажування такі науковці та освітяни з України:

Албул Сергій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності, Одеський державний університет внутрішніх справ;

Андрусів Уляна Богданівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ;

Анікіна Галина Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;

Бадида Андріанна Юріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права, Ужгородський національний університет;

Беньківський Володимир Олександрович, кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права та кримінології, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка;

Бериславська Оксана Михайлівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення, Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бірюкова Алевтина Геннадіївна, доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права№2, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Буга Ганна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри юридичних дисциплін факультету №2, Донецький юридичний інститут МВС України;

Бурдоносова Марина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права, Державний університет інфраструктури та технологій;

Вдовічена Лідія Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Дубович Олеся Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія;

Дундич Лейла Валеддинівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри професійних та спеціальних дисциплін, Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ;

Євчук Тетяна Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, Одеська філія Міжрегіональної академії управління персоналом;

Єпринцев Пилип Сергійович, кандидат юридичних наук, декан факультету № 4 (заочного та дистанційного навчання працівників Національної поліції України), Донецький юридичний інститут МВС України;

Заборовський Віктор Вікторович, доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права та процесу, Ужгородський національний університет;

Заяць Ольга Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ;

Іваницький Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, завідувач кафедри організації правоохоронних та судових органів, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

Коломієць Павло Віталійович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства, Полтавський інститут економіки і права;

Коломоєць Тетяна Олександрівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету, Запорізький національний університет;

Кононенко Тетяна Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Донецький юридичний інститут МВС України;

Ревуцька Ірина Емілівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу, Ужгородський національний університет;

Сердечна Ірина Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;

Сметаніна Наталія Володимирівна, кандидат юридичних наук, ассистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Шатіло Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет;

Якимчук Світлана Олексіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова.

Поширити