Центр українсько-європейського наукового співробітництва підвів підсумки польської міжнародної конференції з філології

Центр українсько-європейського наукового співробітництва підвів підсумки польської міжнародної конференції з філології

2421

Люблінським науково-технологічним парком, що знаходиться у місті Любліні в Польщі, за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва була організована та проведена міжнародна науково-практична конференція з філологічних наук на тему «Актуальні проблеми філологічних наук: досвід науковців та освітян Польщі і України». Захід відбувся 28–29 квітня 2017 року.

Заснований у 2005 році для полегшення процесу обміну знаннями і технологіями між бізнесменами і науковцями, Люблінський науково-технологічний парк в рамках проведених заходів просуває інноваційну культуру, об’єднує наукове співтовариство, налагоджує співпрацю між науковими підрозділами, університетами і науково-дослідними інститутами як Польщі, так і інших країн Європи.

До участі у конференції були запрошені науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук. 257 науковців зацікавилися та долучилися до цього заходу.

Результатами конференції стали опубліковані у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції тези доповідей авторів на різну тематику відповідно до наступних секцій, робота яких була запланована в рамках проведення конференції: 1) Слов’янські мови; 2) Література; 3) Романські, германські та інші мови; 4) Теорія літератури; 5) Порівняльне літературознавство; 6) Загальне мовознавство; 7) Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство; 8) Перекладознавство; 9) Мова і засоби масової комунікації; 10) Міжкультурна комунікація.

У збірнику зібрані дослідження, що розглядають актуальні нагальні питання філологічної науки. Відповідно до секцій конференції учасниками були розглянуті такі питання, як «Абревіатури в мові інтернет-ЗМІ» (Бойко В. М., Давиденко Л. Б.), «Августинська жіноча любовна проза: особливості наративної організації» (Луценко Л. О.), «Абревіація в сучасній німецькомовній терміносистемі гастроентерології» (Бондар Н. В.), «Визначення мовленнєвого акту вдячності» (Ківенко І. О., Смаглій В. М.), «Семіотика мови бренду» (Ущаповська І. В.), «Іронічна функція алюзій (на матеріалі текстів українського модерного художнього дискурсу)» (Петрина Х. В.), «Традиційні та інноваційні підходи до вивчення української мови як іноземної у вищій школі» (Дмитрук Л. І.), «Фольклорна казка як носій і виразник національної мовно-ментальної ідентичності» (Павлушенко О. А.), «Застосування наративного методу в дослідженні сучасного поетичного дискурсу» (Акішина М. О.), «Зміст та межі поняття «гендер» у сучасних мовознавчих студіях» (Бондар О. Ю.) та багато інших.

Кожен учасник конференції з України отримав збірник тез конференції та сертифікат про участь, завірений печаткою, який являє собою документ, що підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Поширити