У Любліні проходило науково-педагогічне стажування з природничих наук

У Любліні проходило науково-педагогічне стажування з природничих наук

1875

На базі Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща) з 15 лютого по 26 березня 2021 року науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування на тему «Педагогічна культура та професіоналізм викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики». У стажуванні взяли участь:

 • Гукалова Ірина Володимирівна – доктор географічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту географії Національної академії наук України;
 • Гуляєва Інна Іванівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин Одеського державного аграрного університету;
 • Єлецька Тетяна Олександрівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України;
 • Іванов Євген Анатолійович – доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Лиховид Павло Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу маркетингу, трансферу інновацій та економічних досліджень Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України;
 • Маленко Яна Вячеславівна – кандидат біологічних наук, завідувач кафедри ботаніки та екології Криворізького державного педагогічного університету;
 • Мележик Ольга Вікторівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, сучасних біотехнологій та імунології Інституту біомедичних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
 • Микитчин Оксана Іванівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Пікареня Дмитро Сергійович – доктор геологічних наук, професор, професор кафедри екології та економіки довкілля Технічного університету «Метінвест Політехніка»;
 • Рой Микола Миколайович – кандидат технічних наук, доцент кафедри нафтогазової інженерії та технологій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Романь Анатолій Михайлович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та економіки довкілля Технічного університету «Метінвест Політехніка»;
 • Утєвська Ольга Михайлівна – доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри генетики і цитології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
 • Фіщук Оксана Сергіївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Юрченко Ольга Валентинівна – викладач кафедри фізики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 • Яцентюк Юрій Васильович – доктор географічних наук, доцент, професор кафедри географії Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського
 • та інші.

Висловлюємо величезну подяку всім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні з природничих наук!

Поширити