У межах підвищення кваліфікації проведено другу лекцію з підготовки правоохоронців зі спеціальності...

У межах підвищення кваліфікації проведено другу лекцію з підготовки правоохоронців зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

171

Відбулася друга онлайн-лекція на платформі ZOOM у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Підготовка правоохоронців зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» нової формації: напрями освітнього та наукового забезпечення». Організаторами події є Одеський державний університет внутрішніх справ та Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Спікером виступив Олександр Сіфоров, кандидат технічних наук, доцент, полковник поліції, начальник навчально-методичного відділу Одеського державного університету внутрішніх справ.

Лектор ознайомив слухачів із важливою темою: «Розробка та модернізація освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність».

Сьогодні, під час заняття, лектором було розглянуто, яким чином заклад вищої освіти формує освітню програму, як забезпечує актуальність освітньої програми, як саме здійснюються заходи з метою якісного надання освітніх послуг здобувачам вищої освіти і проходження акредитації. Якщо детальніше, то спікер розглянув питання, які стосуються нормативно-правових актів, що регулюють освітню діяльність закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання МВС, освітніх програм та їх гарантів в Одеському державному університеті внутрішніх справ, порядку розроблення освітньої програми, порядку вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти, визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, тощо.

 Нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 28 березня о 14:30.
До зустрічі в ZOOM!

Поширити