У місті Сніна (Словацька Республіка) успішно відбулася міжнародна науково-практична конференція з прав...

У місті Сніна (Словацька Республіка) успішно відбулася міжнародна науково-практична конференція з прав людини

4903

78 червня 2019 року у місті Сніна (Словацька Республіка) відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему «Розвиток правової науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів». Співорганізатори конференції, серед яких Панєвропська Висока Школа, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, Громадська організація „Lex Pro Omnes” та Ужгородський національний університет доклали багато зусиль задля проведення заходу на високому міжнародному рівні.

Конференція була присвячена святкуванню 5-річчя заснування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights» – першого міжнародного правового видання з питань права в межах країн Вишеградської групи. Перший номер було опубліковано у жовтні 2014 року та публічно представлено серед видатних учених Центральної та Східної Європи. Призначення й назва журналу «Visegrad Journal on Human Rights» тісно пов’язані з Вишеградською групою (також відомою як Вишеградська четвірка («Visegrad Four», або «V4»)) – об’єднанням Словацької Республіки, Республіки Польща, Чеської Республіки й Угорщини з метою співпраці в низці галузей, що становлять інтерес у межах загальноєвропейської інтеграції. Ці чотири центральноєвропейські країни завжди здійснювали обмін культурними та інтелектуальними цінностями; вони прагнуть зберегти та зміцнити в подальшому традиції, які мають спільне коріння. Для збереження й заохочення співпраці Вишеградська четвірка надає особливого значення обміну інформацією. Діяльність Вишеградської групи, крім іншого, спрямована на оптимальне співробітництво з усіма країнами, зокрема сусідами; кінцевою метою є демократичний розвиток усіх частин Європи, який неможливий без належної уваги до проблем захисту прав людини. Саме із цією метою в жовтні 2014 року було створено журнал «Visegrad Journal on Human Rights», на сторінках якого висвітлюються актуальні проблеми у сфері забезпечення реалізації й захисту прав і свобод людини.

Збір учасників конференції розпочався у місті Ужгород 6 червня, куди гості прибули зі всієї України. Протягом дня гостей розміщували у готелі «Praha», згодом їм була надана можливість відпочити з дороги та погуляли мальовничим містом. Ввечері усі учасники, які прибули до Ужгорода, відвідали святковий фуршет у готелі, де гостям були особисто представлені організатори та партнери конференції, в приємній дружній обстановці відбувалося знайомство та спілкування учасників один з одним. На ранок 7 червня всі учасники організовано вирушили до Словацької Республіки, де безпосередньо і проходила міжнародна науково-практична конференція, присвячена святкуванню 5-річчя заснування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights».

Серед учасників з України у заході взяли участь:

Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

Бисага Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Булеца Сібілла Богданівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Ващук Олеся Петрівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»;

Віхляєв Михайло Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, член Правління Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

Гловюк Ірина Василівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;

Головко Катерина Володимирівна – кандидат юридичних наук, здобувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», адвокат, керівник юридичного відділу Причорноморського науково-дослідного інституту економіки на інновацій;

Головко Олег Павлович – кандидат економічних наук, директор Видавничого дому «Гельветика», член Правління Центру українсько-європейського наукового співробітництва;

Градова Юлія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і муніципального права Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Громовчук Мирослава Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Гусар Ольга Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;

Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач докторантури та аспірантури Національної академії внутрішніх справ;

Дубинський Олег Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, проректор з науково-педагогічної роботи економічних, юридичних та соціальних питань Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Дубинський Юрій Анатолійович – директор приватного підприємства «Експерт сервіс»;

Карапетян Сергій Олександрович – директор інтернет-магазину юридичної літератури «Юркнига»;

Козицька Олена Геннадіївна – кандидат юридичних наук, заступник начальника першого відділення слідчого відділу Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області;

Коломоєць Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;

Котвяковський Юрій Олександрович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри правосуддя Сумського національного аграрного університету;

Кузніченко Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, проректор Одеського державного університету внутрішніх справ, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України;

Лазур Ярослав Володимирович – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Пашковська Людмила Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського та митного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Пашковський Микола Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, науковий радник Адвокатського об’єднання «Barristers»;

Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів;

Сарнавський Микола Олександрович – аспірант відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

Титаренко Марина Володимирівна – аспірант кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету;

Толкачова Ірина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;

Фрідманський Роман Михайлович – кандидат юридичних наук, заступник декана з виховної роботи юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Школик Андрій Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка;

Шопіна Ірина Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ.

Зі словацької сторони до участі у конференції приєдналися: JUDr. Beáta Hrušková, PhD., LL.M., MBA; Prof. ThDr.Dr.h.c. Jozef Krajči, PhD.; JUDr. Denisa Soukeníková, PhD., LLM, MBA; JUDr. Andrea Vitkóová, PhD.; JUDr. Jozef Beňo, PhD.; JUDr. Pavol Judiak, PhD.; PaedDr. Zuzana Kurucová, PhD.; JUDr. Tomáša Lisanského; JUDr. Júlia Ondrová, PhD.; Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.; Silvia Treľová; JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM; JUDr. Peter Majtán; Doc. PhDr. Drahomíra Ondrová CSc.; PhDr. JUDr. Štefan Hrčka; PhDr. JUDr. Igor Kleniar; JUDr. Lenka Nižníková; PhDr. JUDr. Ing. Marián Sabó; doc. PhDr. JUDr. Marcela Tittlová, PhD.; prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.; prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Конференція відбувалася в замку графині Терезії ван Дернатхів 1781 р. (м. Сніна, Словацька Республіка). Захід урочисто зі словами настанови відкривала мер міста Сніна, Ing. Daniela Galandová. В святковій обстановці пролунали привітальні слова з боку шановних українських вчених. З вітальною промовою виступили: доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Лазур Ярослав Володимирович; доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Бисага Юрій Михайлович; доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет», директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва Бєлов Дмитро Миколайович; доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету Коломоєць Тетяна Олександрівна; доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія» Ващук Олеся Петрівна. Були висловлені слова вдячності та побажання успіхів й натхнення своїм колегам у подальшій науковій діяльності.

Привітальні слова пролунали й з боку словацьких організаторів та науковців: JUDr. Martina Řeřichová, PhD., Head of Slovak public organization «Lex Pro Omnes»; Doc. JUDr. Julius Kovac, CSc., JUDr.; Jozef Beňo, PhD., які відмітили успішне функціонування журналу «Visegrad Journal on Human Rights» та його роль в обміні культурними та інтелектуальними цінностями в діяльності Вишеградської четвірки. З повагою до учасників конференції організатори зі Словаччини підготували для гостей невеликий подарунок – виступ словацького дуету з міста Кошице, які заспівали пісні українською мовою.

Після всіх слів привітання була розпочата основна частина наукового заходу – виступи учасників конференції, які представили результати власних досліджень. Після виступів відбулося вручення учасникам збірників доповідей, сертифікатів про участь у міжнародному науковому заході та пам’ятних подарунків від організаторів конференції. Після завершення основної частини заходу всі бажаючи мали змогу взяли участь у спільній фотосесії, знайомилися та спілкувалися з адміністрацією міста Сніна, ділилися враженнями з іншими учасниками. За словами учасників конференції, їх дуже вразив замок графині Терезії ван Дернатхів 1781 р., який зараз є музеєм, одним з величних пам’яток міста.

Під час святкової вечері відбулося урочисте нагородження переможців Стипендіального конкурсу наукових робіт з питань захисту, реалізації та охорони прав людини, присвяченого святкуванню п’ятої річниці успішного функціонування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights», які також прибули до міста Сніна. Вони отримали чудову нагоду безкоштовно взяти участь у міжнародному науковому заході та були запрошені до участі у конференції за рахунок Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Переможці конкурсу були визначені 24 травня 2019 року стипендіальною комісією з числа співробітників кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету на чолі з директором Центру українсько-європейського наукового співробітництва, доктором юридичних наук, професором Бєловим Дмитром Миколайовичем. Так, Савінова Альбіна Володимирівна, студентка V курсу факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого була нагороджена сертифікатом переможця I місця та отримала грошову премію у розмірі 200 євро; Новікова Євгенія Олександрівна, студентка II курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка була нагороджена сертифікатом переможця II місця та отримала грошову премію у розмірі 150 євро; Бенько Анастасія Віталіївна, студентка III курсу Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету була нагороджена сертифікатом переможця III місця та отримала грошову премію у розмірі 100 євро. Директор інтернет-магазину юридичної літератури «ЮрКнига» Карапетян Сергій Олександрович особисто привітав переможців та в якості нагороди вручив переможцям сертифікати на покупку літератури в інтернет-магазині «ЮрКнига»: за I місце було вручено сертифікат на суму 1000 грн, за II місце – 800 грн, та за III місце – 600 грн. Під час заходу переможці конкурсу мали можливість поспілкуватися з відомими науковцями у галузі права та висловили бажання у майбутньому розпочати кар’єру науковця та брати участь у наукових заходах Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Конкурсні роботи учасників Стипендіального конкурсу наукових робіт з питань захисту, реалізації та охорони прав людини було опубліковано у збірнику, який можна переглянути за посиланням. Кожен учасник конкурсу отримав примірник збірника наукових робіт та сертифікат про участь у Стипендіальному конкурсі, присвяченому святкуванню п’ятої річниці успішного функціонування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights».

Наступного дня, 8 червня, всі учасники конференції відвідали словацьке місто Кошице та з екскурсією прогулялися головною вулицею міста, яка так і називається – Головна вулиця (Hlavna ulica). Майже вся Головна вулиця є пішохідною зоною. На ній знаходяться три парки, причому в кожному розміщено по фонтану. Найбільшим і найкрасивішим вважається Співаючий фонтан, який можна знайти в середині вулиці біля Державного Кошицького театру. Краєзнавці вважають, що у всій Словаччині не знайти вулиці, на якій знаходилося б більше історичних будівель, ніж на Головній вулиці Кошице.

Центр українсько-європейського наукового співробітництва як один із організаторів конференції від щирого серця висловлює подяку співорганізаторам заходу, а саме Панєвропській Високій Школі, Громадській організації „Lex Pro Omnes” та Ужгородському національному університету, а також офіційним партнерам конференції, серед яких Інтернет-магазин юридичної літератури «ЮрКнига», Видавнича група «Adam Marszałek Publishing» та Готель «Praha» (м. Ужгород) за всебічну підтрумку та допомогу в підготовці до міжнародної науково-практичної конференції. Окрему подяку висловлюємо всім учасникам конференції, саме завдяки яким була створена така тепла, дружня атмосфера заходу. Дуже сподіваємося на подальші зустрічі на майбутніх наукових заходах.

Щиро всім дякуємо!

 

Поширити