У Венеціанському університеті Ка’ Фоскарі відбулась міжнародна конференція з філологічних наук

У Венеціанському університеті Ка’ Фоскарі відбулась міжнародна конференція з філологічних наук

1357

Мова – це такий особливий інструмент комунікації, який весь час зазнає нових і нових трансформацій. Слова, які ми звикли використати у спілкуванні, можуть скоро стати архаїзмами, а поняття, що ми ще нещодавно вважали неологізмами, – буденністю. Саме тому так важливо не губитись у питаннях філології.

З цією метою за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва 28–29 грудня 2021 року була проведена міжнародна наукова конференція на базі університету Ка’ Фоскарі (м. Венеція, Італія) під назвою «Питання сучасної філології та креативні методики викладання іноземних мов у європейській системі освіти».

Кожен учасник наукового заходу забезпечений збірником тез та сертифікатом, що підтверджує участь у міжнародній конференції. Електронний варіант матеріалів доповідей доступний на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

До роботи в міжнародній конференції запрошувались науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі філології. Серед них:

 • Абрамова Інна Георгіївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовної підготовки, Запорізький державний медичний університет;
 • Агібалова Тетяна Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри ділової іноземної мови та перекладу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Андрієвська Вікторія Валеріївна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри романської філології, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Артеменко Юлія Олександрівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри перекладу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • Бережна Маргарита Василівна – кандидатка філологічних наук, докторантка кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Запорізький національний університет;
 • Бойко Вікторія Валентинівна – аспірантка кафедри української та зарубіжної літератури, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • Бойчук Валентина Михайлівна – кандидатка філологічних наук, старший викладач кафедри філології, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 • Боклах Дмитро Юрійович – викладач кафедри іноземних мов і професійної комунікації, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 • Бондарчук Юлія Андріївна – кандидатка філологічних наук, доцентка, завідувачка кафедри філології та перекладу, Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Борбунюк Валентина Олексіївна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри педагогіки, української та іноземної філології, Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
 • Варава Світлана Василівна – старший викладач кафедри мовної підготовки № 2, Навчально-науковий інститут міжнародної освіти Харківського національного університету імені В. М. Каразіна;
 • Василенко Дмитро Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри фонетики і практики англійської мови, Київський національний лінгвістичний університет;
 • Волинець Наталія Володимирівна – аспірантка кафедри іспанської та французької філології, Київський національний лінгвістичний університет;
 • Горлач Валентина Вікторівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Запорізький національний університет;
 • Грицанчук Олена Олександрівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов навчально-наукового інституту міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

  на фото Грицанчук Олена Олександрівна
 • Грушецька Тетяна Олександрівна – студентка 3 курсу факультету германської філології, Київський національний лінгвістичний університет;
 • Давиденко Наталія Іванівна – асистентка кафедри перекладу та слов’янської філології, Криворізький державний педагогічний університет;
 • Давиденко Олена Василівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Дворянкін Віктор Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології, Маріупольський державний університет;
 • Долгушева Ольга Валеріївна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри германських мов та методик їхнього навчання, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка;
 • Донець Поль Миколайович – викладач кафедри романо-германської філології та методики викладання іноземних мов, Міжнародний гуманітарний університет;
 • Драпак Галина Борисівна – кандидатка філологічних наук, викладачка кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Дюкар Катерина Валеріївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови філологічного факультету, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Єфремова Наталія Володимирівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри практики англійської мови, Волинський національний університет ім. Лесі Українки;
 • Заїка Анна Юріївна – старший викладач кафедри англійської мови, Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 • Зеленська Олена Миколаївна – кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов факультету післядипломної освіти, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Іванченко Андрій Валентинович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Одеський державний екологічний університет;
 • Карачова Дар’я Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцентка кафедри ділової іноземної мови та перекладу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Кендюшенко Алла Георгіївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри російської мови та літератури, Київський національний лінгвістичний університет;
 • Кодлюк Любов Ігорівна – аспірантка І курсу, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Козлова Аліна Сергіївна – начальниця сектору міжнародного співробітництва, Головне управління ДСНС України у Черкаській області;
 • Кондра Олена Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов факультету післядипломної освіти, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Кохан Роксоляна Андріївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов для природничих факультетів, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Кравець Марія Олександрівна – старший викладач кафедри порівняльної філології східних та англомовних країн, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Кугай Ксенія Борисівна – старший викладач кафедри філології та перекладу, Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Кузнєцова Ольга Володимирівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри англійської філології, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Лелет Ірина Олександрівна – доцентка кафедри філології, Одеський національний морський університет;
 • Лозовська Катерина Олександрівна – асистентка кафедри перекладу та слов’янської філології, Криворізький державний педагогічний університет;
 • Мазур Оксана Іванівна – кандидатка педагогічних наук, викладачка кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Матущак Ірина Романівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Мацевко-Бекерська Лідія Василівна – докторка філологічних наук, професорка, завідувачка кафедри світової літератури, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Мирошниченко Вікторія Марківна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри ділової іноземної мови та перекладу, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Михайленко Вікторія Василівна – кандидатка філологічних наук, старший викладач кафедри зарубіжної літератури та основ риторики, Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»;
 • Москалюк Олена Вікторівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри філології, Одеський національний морський університет;

  на фото Давиденко Олена Василівна
 • Намачинська Галина Ярославівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри мовної та міжкультурної комунікації, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка;
 • Ніколаєва Тетяна Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземної філології, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Овсейчик Станіслава Володимирівна – кандидатка філологічних наук, асистентка кафедри стилістики та мовної комунікації, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Отрода Ірина Володимирівна – студентка 3 курсу факультету германської філології, Київський національний лінгвістичний університет;
 • Петрова-Озель Лілія Павлівна – кандидатка наук з соціальних комунікацій, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов професійного спілкування, Національний університет «Запорізька політехніка»;
 • Полєжаєв Юрій Григорович – кандидат наук з соціальних комунікацій, доцент, доцент кафедри іноземних мов професійного спілкування, Національний університет «Запорізька політехніка»;
 • Пономаренко Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри перекладу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • Попович Ірина Іванівна – викладачка кафедри іноземних мов, Одеський державний екологічний університет;
 • Руденко Марина Юріївна – кандидатка філологічних наук, старший викладач кафедри германської та слов’янської філології, Донбаський державний педагогічний університет;
 • Сліпецька Віра Дмитрівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри германських мов і перекладознавства, Інститут іноземних мов Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка;
 • Сологуб Лариса В’ячеславівна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов для природничих факультетів, Львівський національний університет імені І. Франка;
 • Телець Юрій Володимирович – аспірант IV року навчання за спеціальністю 035 «Філологія», Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Тищенко Ірина Юріївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри російської мови та літератури, Київський національний лінгвістичний університет;
 • Товстенко Вікторія Ростиславівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри бізнес-лінгвістики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Толкова Тетяна Миколаївна – кандидатка педагогічних наук, незалежний дослідник;
 • Томенко Олеся Миколаївна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри культури та соціально-гуманітарних дисциплін, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури;
 • Томченко Марина Анатоліївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри психології, Запорізький національний університет;
 • Тюріна Карина Олександрівна – студентка 4 курсу спеціальності 035 «Філологія», Полтавський державний аграрний університет;
 • Черненко Ольга Віталіївна – кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова, Київський національний лінгвістичний університет;
 • Черчата Лідія Михайлівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
 • Чистяк Дмитро Олександрович – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри романської філології, Навчально-науковий інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Швидка Надія Валентинівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри української мови та літератури, Донбаський державний педагогічний університет;
 • Швидкий Сергій Миколайович – доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури, проректор з науково-педагогічної роботи, Донбаський державний педагогічний університет;
 • Шеховцова Тетяна Анатоліївна – докторка філологічних наук, професорка, професорка кафедри історії російської літератури, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
 • Шовкопляс Ольга Ігорівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри англійської мови, Державний університет телекомунікацій;
 • Шотова-Ніколенко Ганна Василівна – кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов, Одеський державний екологічний університет;
 • Шульженко Юлія Миколаївна – старший викладач кафедри перекладу, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського.

Щиро вдячні всім, хто долучився до наукової події!

Поширити