Учасники з України успішно пройшли науково-педагогічне стажування у галузі педагогічних та психологічних...

Учасники з України успішно пройшли науково-педагогічне стажування у галузі педагогічних та психологічних наук наприкінці 2019 року

2120

За результатами науково-педагогічного стажування «Інноваційні методи організації освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС»» (м. Люблін, Республіка Польща), що проходило 21 жовтня – 29 листопада 2019 року під керівництвом Університету Марії Кюрі-Склодовської, була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають педагогічну або психологічну освіту. Бажання взяти участь у стажуванні виявили науковці та освітяни з України:

Бойко-Бузиль Юлія Юріївна, кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Вавілова Альона Сергіївна, кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Залановська Леся Ігорівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Національного університету «Запорізька політехніка»;

Ляшенко Марина Юріївнакандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Саханда Іванна Василівна, кандидат фармацевтичних наук, магістр фармації, асистент кафедри аптечної та промислової технології ліків Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Соловей Віктор Володимирович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри технологічної освіти, економіки і безпеки життєдіяльності Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Соя Олена Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри математики та інформатики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського;

Субіна Оксана Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Тесленко Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Федотова Оксана Олегівна, доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри загальнопрофесійних та соціально-економічних дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури»;

Червоний Павло Дмитрович, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології факультету № 3 Харківського національного університету внутрішніх справ;

Ярославцева Мілена Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Поширити