Успішно пройшла міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі»

Успішно пройшла міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі»

1448
22 квітня 2021 року відбулася Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Ідентичність та соціальна згуртованість у Центрально-Східній Європі», яку організували Південноукраїнське відділення САУ (в особі проф. Олени Лісеєнко) та Львівське відділення САУ (в особі проф. Наталії Коваліско), Інститут соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської в м. Люблін (в особі д-ра Андрія Єкатеринчука), Академія спеціальної педагогіки імені М. Ґжеґожевської в м. Варшава (в особі проф. Ришарда Радзіка), Асоціація соціологів та демографів Республіки Молдова (в особі д-ра Віктора Мокану) та Центр українсько-європейського наукового співробітництва.
До участі у фаховій науковій дискусії долучилися понад 80 дослідників з України, Польщі, Франції, Молдови. Понад 200 осіб переглянули онлайн-трансляцію конференції у Facebook.
Значний інтерес викликали виголошені на планерному засіданні доповіді, що були піддані обговоренню, зокрема такі: Kazimierz W. Frieske (Казімєжа В. Фріске), dr hab., prof. APS, Instytut Filozofii i Socjologii, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, «O koncepcji tożsamości i jej heurystycznej użyteczności czy nieużyteczności»; проф. Юрія Пачковського, Львівський національний університет імені Івана Франка, «COVID-19 у сприйнятті громадянами України та Польщі: в пошуках спільного»; Ludmila Malcoci, dr. hab., prof., провідного наукового співробітника Інституту юридичних, політичних і соціологічних досліджень Міністерства освіти, культури і досліджень Республіки Молдова, «Social cohesion within the context of COVID-19 pandemic»; Ryszard Radzik (Ришарда Радзіка), dr hab., prof., Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, «Naród szlachty, inteligencji, intelektualistów»; д-ра Віктора Мокану, директора Інституту юридичних, політичних і соціологічних досліджень Міністерства освіти, культури і досліджень Республіки Молдова, «Феномен соціальної згуртованості в Молдові»; проф. Валентини Подшивалкіної «Політичні контексти змін ідентифікаційних уподобань в країнах сусідів: на прикладі Молдови та Польщі».
У межах конференції відбулося обговорення сучасних тенденцій зміни ідентичності громадян країн Центрально-Східної Європи, феномену соціальної згуртованості та соціальної солідарності в умовах пандемії COVID-19 (від локального, регіонального до глобального), геополітичних і соціокультурних вимірів згуртованості та солідарності, транскордонного наукового співробітництва, транскордонної освітньо-наукової мобільності, транснаціональної трудової міграції, феномену толерантності.
Конференція була плідною та корисною. Вона реально посприяла подальшому поширенню транскордонного співробітництва між науковими спільнотами України, Польщі, Франції та Республіки Молдова.
Поширити