Успішно пройшло науково-педагогічне стажування з юридичної науки в Європейському університеті Віадріна у...

Успішно пройшло науково-педагогічне стажування з юридичної науки в Європейському університеті Віадріна у Франкфурт-на-Одері

1570

З 8 лютого по 19 березня 2021 року в Європейському університеті Віадріна у Франкфурт-на-Одері (Федеративна Республіка Німеччина) проходило науково-педагогічне стажування на тему «Шляхи удосконалення підготовки кваліфікованих правників в Україні та ЄС».

У травні була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про участь у науково-педагогічному стажуванні, яке успішно пройшли різні вчені-правники, працівники ВОЗ, аспіранти та здобувачі з України, серед яких:

 • Бурило Юрій Павлович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та кримінального права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Гураленко Наталія Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри людських прав Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Дараган Валерій Валерійович – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Дідич Тарас Олегович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії права та держави Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Карвацька Світлана Богданівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри Європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Катеринчук Катерина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного та публічного права Навчально-наукового інституту права та сучасних технологій навчання Київського національного університету технологій та дизайну;
 • Коритко Лілія Ярославівна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту Національного  університету «Одеська юридична академія»;
 • Короєд Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила;
 • Кучма Ольга Леонідівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Обрусна Світлана Юріївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 • Стародубцев Андрій Андрійович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права гуманітарно-правового факультету Харківського національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Стеценко Семен Григорович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Стеценко Валентина Юріївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри правознавства та галузевих юридичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • Телійчук Віталій Григорович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
 • та інші.

Дякуємо всім учасникам, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні!

Поширити