У Балтійській міжнародній академії (м. Рига, Латвійська Республіка) успішно відбулася наукова конференція...

У Балтійській міжнародній академії (м. Рига, Латвійська Республіка) успішно відбулася наукова конференція з культурології та мистецтвознавства

1198

Культура є невід’ємною частиною нашого життя, що привносить у нього красу й естетику. Але як вона може бути пов’язана з іншими сферами повсякдення в суспільстві?

Дізнатися відповідь на це запитання можна було завдяки долученню до міжнародної наукової конференції під назвою «Взаємодія культури, науки і мистецтва в питаннях розвитку моральності сучасного європейського суспільства», яка відбувалася 28–29 грудня 2021 року за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Кожен учасник наукової події отримав сертифікат та збірник тез доповідей конференції. Електронну версію матеріалів можна переглянути на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

У науковому заході взяли участь:

 • Бардік Марина Афанасіївна – кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу історії та археології, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра»;
 • Білик Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецтвознавства і гуманітаристики, Харківська державна академія культури;
 • Богучарська Галина – магістрантка І курсу, Навчально-науковий інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Бондаренко Поліна Олександрівна – студентка, Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Борисова Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

  на фото Козуб Світлана Василівна
 • Брагін Юрій Анатолійович – кандидат культурології, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО та соціального захисту, Харківський державний біотехнологічний університет;
 • Брагіна Тетяна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри народної хореографії, Харківська державна академія культури;
 • Брянцев Олександр Анатолійович – старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет;
 • Брянцева Ганна Володимирівна – доцент кафедри дизайну Запорізький національний університет;
 • Гальчинська Ольга Сергіївна – старший викладач кафедри рисунку та живопису, Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Гетьман Оксана – магістрантка І курсу, викладач кафедри дизайну, Навчально-науковий інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Глущук Оксана Георгіївна – старший викладач кафедри культурології та музеєзнавства, Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Гудзієнко Людмила Рахматуллаївна – аспірантка, Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

  на фото Літовченко Олена Андріївна
 • Денисюк Жанна Захарівна – доктор культурології, завідувач відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
 • Дідух Леся Миколаївна – завідувач сектору, Національний музей історії України;
 • Дяків Олена Василівна – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації, Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Жосул Валерія Ігорівна – аспірант, Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
 • Кардашов Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, професор кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Козуб Світлана Василівна – викладач фізичного виховання, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»;
 • Корень Олександра – студентка магістратури архітектурного факультету, Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Костюк Ольга Петрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;

  на фото Молчко Уляна Богданівна
 • Косюк Володимир Ростиславович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри дизайну, Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія Запорізької обласної ради;
 • Кундис Руслан Юрійович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри режисури та хореографії, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Кунц Тетяна Володимирівна – аспірантка, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Літовченко Олена Андріївна – аспірант, асистент кафедри режисури та хореографії, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Маслюченко Галина-Жанна Ярославівна – магістр мистецтвознавства;
 • Молчко Уляна Богданівна – доцент кафедри музикознавства та фортепіано, Навчально-науковий інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Монсевич Віолета Вікторівна – аспірантка, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв;
 • Моргунова Аліна Феліксівна – завідувач відділу «Музейний центр О.П. Блаватської та її родини», Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І. Яворницького;
 • Нікоряк Наталія Валеріанівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Пандирєва Єлизавета Андріївна – аспірантка кафедри теорії та історії мистецтв, викладач кафедри візуальних практик, Харківська державна академія дизайну і мистецтв;

  на фото Нікоряк Наталія Валеріанівна
 • Пилипчук Оксана Дмитрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Півторак Дарія Віталіївна – магістр культурології, заступник директора, Навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття;
 • Пірошенко Світлана Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри культурології та зарубіжної літератури, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
 • Полубок Андрій Павлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри дизайну, Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Пономаренко Людмила Григорівна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор, професор кафедри кіно- і телемистецтва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

  сертифікат та збірник Пандирєвої Єлизавети Андріївни
 • Попова Оксана Володимирівна – аспірантка, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Продан Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Пронюк Марія Мирославівна – аспірантка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Пузанов Василь Михайлович – кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, Запорізький національний університет;
 • Рашевська Анна Анатоліївна – викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет;
 • Романюк Леся Богданівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри музичної україністики та народно-інструментального мистецтва, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Русаков Сергій Сергійович – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри богослов’я та релігієзнавства, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Сандркіна Олеся Леонідівна – асистент кафедри основ архітектури, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

  сертифікат та збірник Півторак Дар’ї Віталіївни
 • Сандюк Володимир Сергійович – доцент, доцент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Сандюк Лариса Петрівна – старший викладач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Сапсович Олександра Аркадіївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри спеціального фортепіано, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової;
 • Сарнавська Оксана В’ячеславівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, Національний університет водного господарства та природокористування;
 • Славінська Ганна Миколаївна – старший викладач кафедри основ архітектури, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
 • Слоневська Ірина Борисівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри культурології та зарубіжної літератури, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;

  сертифікат та збірник Рашевської Анни Анатоліївни
 • Стоянова Ганна Олександрівна – асистент кафедри основ архітектури, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
 • Стрельник Марина Олександрівна – завідувач науково-дослідного відділу найдавнішої та середньовічної історії України, Національний музей історії України;
 • Токар Марина Іванівна – кандидат мистецтвознавства, доцент, перший проректор із науково-педагогічної роботи, Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
 • Троц Ірина Вікторівна – бібліотекар, Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва Дніпровського державного технічного університету»;
 • Хуан Сін – аспірант, Харківська державна академія дизайну і мистецтв;
 • Циганок Максим Максимович – магістрант кафедри дизайну, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Чамахуд Дарина Володимирівна – аспірант кафедри історії української музики та музичної фольклористики, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського;

  сертифікат та збірник Русакова Сергія Сергійовича
 • Чемерис Ганна Юріївна – в. о. завідувача кафедри дизайну, Запорізький національний університет;
 • Черкашина Наталя Олександрівна – головний судовий експерт, Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр Міністерства внутрішніх справ України;
 • Шадюк Тамара Адамівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії, Національний університет водного господарства та природокористування;
 • Шевцова Ірина Миколаївна – заслужений працівник культури України, викладач кафедри мистецьких дисциплін, Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради;
 • Щербій Світлана Олександрівна – аспірант, Навчально-науковий інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до конференції!

Поширити