Успішно відбулось науково-педагогічне стажування з філологічних наук

Успішно відбулось науково-педагогічне стажування з філологічних наук

2411

Філологія – наука динамічна, що має всі передумови до постійного розвитку. Маючи в своєму розпорядженні багаті традиції, філологія оперативно реагує на нові напрямки, які неминуче з’являються в зв’язку із загальним розвитком науки, розширюючи філологічні кордони і збагачуючи методологічний апарат науки про слово. Об’єднання зусиль представників різних наук дозволяє підняти філологічну освіту на якісно новий рівень, розвинути знання про природу мовних явищ і можливості використання мови в сучасних умовах.

З 16 листопада по 28 грудня 2020 року на базі Венеціанського університету Ка’ Фоскарі (м. Венеція, Італія) науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Організація освітнього процесу в галузі філологічних наук: світовий досвід і національна практика». Серед них:

 • Алексахіна Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, Сумський державний університет;
 • Бандурко Зінаїда Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри німецької та романської філології, Херсонський державний університет;
 • Бондаренко Алла Іванівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови та методики її навчання, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
 • Бровко Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства Інституту філології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Грищенко Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики та філології, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика;
 • Дмитренко Вікторія Ігорівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератур, Криворізький державний педагогічний університет;
 • Князян Маріанна Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 • Колкутіна Вікторія Вікторівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри журналістики, Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Лисенко Любов Володимирівна – кандидат культурології, доцент кафедри мов, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського;
 • Лісова Юлія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики, Житомирський державний університет імені Івана Франка;
 • Марінашвілі Мальвіна Джангізівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри французької філології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 • Нікольченко Марія Владиславівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології, Маріупольський державний університет;
 • Осова Ольга Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Охріменко Олена Андріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри романо-германської філології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
 • Панченко Інна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри французької філології, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 • Піддубна Наталія Віталіївна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди;
 • Плохута Тетяна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, Сумський державний університет;
 • Працьовита Наталія Дозиславівна – доктор філософії, завідувач кафедри філології, Український Католицький Університет;
 • Серебрякова Валерія Вадимівна – кандидат філологічних наук, старший викладач, Одеський національний морський університет;
 • Сінченко Олексій Дмитрович – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, компаративістики і грінченкознавства, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Стєкольщикова Валентина Андріївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувачка кафедри журналістики та філології, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика;
 • Томбулатова Іраїда Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та слов‘янського літературознавства, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
 • Усенко Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, Сумський державний університет;
 • Чайка Лариса Василівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України;
 • Шестакова Світлана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри державно-правових дисциплін та українознавства, Сумський національний аграрний університет;
 • Шотова-Ніколенко Ганна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Одеський державний екологічний університет.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Висловлюємо  величезну подяку всім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні.

Поширити