Успішно відбулося науково-педагогічне стажування з аграрних наук, продовольства та ветеринарної медицини

Успішно відбулося науково-педагогічне стажування з аграрних наук, продовольства та ветеринарної медицини

2004

З 29 червня по 7 серпня 2021 року на базі Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща) науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі аграрних наук, продовольства та ветеринарної медицини, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Розвиток сучасної аграрної й ветеринарної науки та освіти в Україні і країнах ЄС». У ньому взяли участь:

 • Боровкова Вікторія Миколаївна – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри біотехнології імені академіка Ф.І. Осташка, Харківська державна зооветеринарна академія;
 • Гроховська Юлія Романівна – доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри водних біоресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування;
 • Гудим Олена Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва;
 • Єремко Людмила Сергіївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри рослинництва, Полтавська державна аграрна академія;
 • Лиманська Світлана Василівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри генетики, селекції та насінництва, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва;
 • Мандигра Юлія Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, директор, Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України;
 • Михайленко Вікторія Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри генетики, селекції та насінництва, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва;
 • Нікорич Володимир Андрійович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри агротехнологій та ґрунтознавства, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Познякова Світлана Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри лісівництва імені Б.Ф. Остапенка, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва;
 • Сероштан Ірина Олексіївна – кандидат ветеринарних наук, завідувач відділу імунологічних досліджень, заступник директора, Чернігівська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
 • Сиплива Наталія Олексіївна – кандидат біологічних наук, заступник завідувача відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин, Український інститут експертизи сортів рослин;
 • Сонець Тетяна Дмитрівна – завідувач сектору технічних, кормових та олійних культур відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин, Український інститут експертизи сортів рослин;
 • Фарафонов Святослав Жанович – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу землеробства та агрохімії, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України;
 • Худолій Людмила Валеріївна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин, Український інститут експертизи сортів рослин;
 • Швиденко Інна Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри садово-паркового господарства, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва;
 • Шувар Антін Михайлович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій в рослинництві, Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом (двома мовами) про проходження науково-педагогічного стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити