Успішно завершилась міжнародна науково-практична конференція з технічних наук, що відбувалась у Чеському...

Успішно завершилась міжнародна науково-практична конференція з технічних наук, що відбувалась у Чеському технічному університеті

1669

З метою сприяння формуванню наукових зв’язків між навчальними закладами та науковими установами, а також підвищення інтересу учасників до активної наукової діяльності 25–26 вересня 2020 року Чеський технічний університет у Празі за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва для викладачів, науковців, спеціалістів-практиків, аспірантів, магістрантів, студентів, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері технічних наук провів міжнародну науково-практичну конференцію «Science, engineering and technology: global trends, problems and solutions».

Її учасниками стали понад 200 науковців – представників різних галузей технічної науки, які репрезентували такі навчальні заклади та установи:

 • Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;
 • Відокремлений підрозділ «Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу; Київського університету культури»;
 • Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»;
 • Військова академія м. Одеси;
 • Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
 • Вінницький національний аграрний університет;
 • ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • ДВНЗ «Український хіміко-технологічний університет»;
 • Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки;
 • Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
 • Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова;
 • Запорізький національний університет;
 • Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України;
 • Інститут геотехнічної механіки імені M. С. Полякова Національної академії наук України;
 • Інститут загальної енергетики Національної академії наук України;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Київський національний університет будівництва і архітектури;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
 • Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України;
 • Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 • Національна металургійна академія України;
 • Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Національний транспортний університет;
 • Національний університет «Запорізька політехніка»;
 • Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Національний університет оборони України імені Івана Черняховського;
 • Національний університет харчових технологій;
 • Національний фармацевтичний університет;
 • Одеська національна академія харчових технологій;
 • Одеський національний морський університет;
 • Полтавська державна аграрна академія;
 • Полтавський інститут бізнесу Закладу вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»;
 • Полтавський університет економіки і торгівлі;
 • Сумський державний університет;
 • ТОВ «ТІСЕР»;
 • Українська інженерно-педагогічна академія;
 • Український державний університет залізничного транспорту;
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі;
 • Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва;
 • Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова;
 • Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Херсонський національний технічний університет;
 • Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

Маємо надію, що проведені конференції збільшать можливості співробітництва, а також сприятимуть створенню та поширенню кращих практик та досвіду серед фахівців технічних наук.

За результатами заходів видано збірники матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, з яким можна ознайомитись за посиланням на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”.

Дякуємо всім учасникам, хто взяв участь у міжнародній науково-практичній конференції!

Поширити