У м. Венеція на базі університету Ка’ Фоскарі успішно завершилася міжнародна конференція...

У м. Венеція на базі університету Ка’ Фоскарі успішно завершилася міжнародна конференція із суспільних наук

915

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва 28–29 грудня 2021 року відбулася міжнародна наукова конференція на тему «Наукові дискусії в галузі філософії, соціології, політології та історії в епоху глобалізації та цифровізації». Науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі історії, соціології, філософії, політології, мали можливість узяти участь у цьому науковому заході.

У межах міжнародної конференції розглянуті питання історії та філософії в Україні, країнах Європи та Азії у ХХ ст., проведений аналіз норм права європейських держав крізь призму часу, визначений вплив соціальних мереж на глобалізаційні процеси.

Усі, хто долучився до конференції, отримали сертифікати міжнародного зразка та збірники тез доповідей. З електронною версією матеріалів можна ознайомитися на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

Учасниками наукової події були:

 • Арсенюк Маргарита Сергіївна – студентка ІІ курсу факультету соціології та управління, Запорізький національний університет;
 • Білик Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецтвознавства і гуманітаристики, Харківська державна академія культури;
 • Брагін Юрій Анатолійович – кандидат культурології, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО і соціального захисту, Харківський державний біотехнологічний університет;
 • Брагіна Тетяна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри народної хореографії, Харківська державна академія культури;
 • Бугайчук Антон Павлович – здобувач докторантської програми PhD, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Вагіна Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології, Запорізький національний університет;
 • Воронко Олег Григорович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 • Гаймур Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

  на фото Гаймур Катерина Сергіївна
 • Гандзій Олександра Володимирівна – викладач, Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості;
 • Глодя Катерина Володимирівна – магістрантка, Інститут археології Жешівського університету;
 • Глушко Тетяна Петрівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Горбань Вікторія Михайлівна – магістрантка кафедри богослов’я, Івано-Франківська академія Івана Золотоустого;
 • Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії, професор кафедри культурології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Зінченко Олександра Ігорівна – аспірантка, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Зубченко Олександр Сергійович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри філософії та соціології, Маріупольський державний університет;
 • Іванова Анна Костянтинівна – аспірантка кафедри політичної соціології соціологічного факультету, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Козирєва Наталія Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та політології, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Комиш Станіслав Валерійович – заступник начальника циклової комісії технічного та тилового забезпечення, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

  на фото Полько Олександр Олександрович та Масленников Дмитро Вікторович
 • Кравцов Юрій Сергійович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціології, Дніпровський державний технічний університет;
 • Кравченко Микола Сергійович – кандидат історичних наук, докторант, Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського Національної академії наук України;
 • Кудлай Ірина Володимирівна – старший викладач кафедри міжнародних відносин та права, Національний університет «Одеська політехніка»;
 • Кудря Ігор Георгійович – доктор філософських наук, доцент, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
 • Кузьменкова Катерина Сергіївна – головний консультант відділу забезпечення діяльності членів комісії Секретаріату Центральної виборчої комісії;
 • Лях Тетяна Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри громадського здоров’я і гуманітарних дисциплін, Ужгородський національний університет; 
 • Малярчук Наталя Григорівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціального управління, Донецький державний університет управління;
 • Масленников Дмитро Вікторович – курсант, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
 • Моісеєва Тетяна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та права, Національний університет «Одеська політехніка»;
 • Очеретяний Олександр Олександрович – аспірант, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;
 • Полько Олександр Олександрович – курсант, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

  на фото Готинян-Журавльова Віталія Віталіївна
 • Приходько Микола Миколайович – кандидат історичних наук, докторант кафедри цивілізаційної історії та археології Центрально-Східної Європи, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Радіонова Людмила Олексіївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії і політології, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Розік Марія Василівна – кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та публічного управління, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Руденко Юлія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Київський кооперативний інститут бізнесу і права;
 • Савон Катерина Володимирівна – аспірантка кафедри політичних теорій, Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Семигіна Тетяна Валеріївна – доктор політичних наук, професор, член Національного агентства кваліфікацій;
 • Теглева Юлія – вчитель інформатики, Навчально-виховне об’єднання «Ліцей нових інформаційних технологій»;
 • Тімашова Вікторія Михайлівна – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародних відносин та гуманітарних студій, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Токаленко Павло Олегович – вчитель історії, Херсонський навчально-виховний комплекс № 15;
 • Трушевич Ганна Богданівна – аспірант кафедри політології, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Універсал Сергій Олександрович – аспірант, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Фролов Сергій Володимирович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри ЮНЕСКО та соціального захисту, Державний біотехнологічний університет;

  сертифікат Руденко Юлії Миколаївни
 • Ціватий Вячеслав Григорович – кандидат історичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України, доцент кафедри зовнішньої політики та міжнародного права, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Шедяков Володимир Євгенович – доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний дослідник;
 • Шлемкевич Тетяна Вікторівна – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри журналістики, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Ющишина Ірина Анатоліївна – магістрантка кафедри богослов’я та релігієзнавства, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Ямпольська Лариса Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Висловлюємо подяку всім, хто взяв участь у науковому заході!

Поширити