Успішно завершилось науково-педагогічне стажування  з галузей біології, екології, географії, геології, хімії та...

Успішно завершилось науково-педагогічне стажування  з галузей біології, екології, географії, геології, хімії та фізики

1004

16 листопада – 28 грудня 2020 року на базі Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща) науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Ефективні методики викладання у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики». У стажуванні взяли участь:

 • Бриндзя Ірина Володимирівна – кандидат біологічних наук, завідувач кафедри екології та географії, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Вакал Анатолій Петрович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної біології та екології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
 • Демидов Всеволод Кирилович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри геоінформатики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Копиченко Ганна Василівна – вчитель, аспірант, вчитель фізики, Одеський приватний навчально-виховний комплекс «Мрія»;
 • Корнус Олеся Григорівна – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної та регіональної географії, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
 • Кречківська Галина Володимирівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та хімії, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Лавріненко Вікторія Михайлівна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри екології Факультету природничо-географічної освіти та екології, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова;
 • Міронець Людмила Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
 • Міхєєнко Вікторія Михайлівна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри прикладної екології, хімії і охорони праці, Донбаська національна академія будівництва і архітектури;
 • Молнар Олександр Олександрович – доктор фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізики напівпровідників, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Москаленко Микола Павлович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної біології та екології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
 • Павлишак Ярослава Ярославівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри біології та хімії, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка;
 • Полєва Юлія Львівна – кандидат біологічних наук зі спеціальності «Екологія», доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Роман Людмила Юріївна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Сільвейстр Анатолій Миколайович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики і методики навчання фізики, астрономії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Стафійчук Валентин Іванович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і туризму географічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Токар Андрій Володимирович – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри хімії, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Торяник Валентина Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної біології та екології, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
 • Чеботар Лариса Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології та фізики, мікробіології, гістології, фізіології та патофізіології, Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
 • Чигвінцева Ольга Павлівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри хімії, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Шабатура Олександр Вікторович – кандидат геологічних наук, доцент кафедри геофізики Навчально-наукового інституту «Інститут геології», Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до цього заходу!

Поширити