Успішно завершилось підвищення кваліфікації «Різновиди інтелекту та їх роль в освітньому процесі...

Успішно завершилось підвищення кваліфікації «Різновиди інтелекту та їх роль в освітньому процесі ХХІ століття»

164

На базі Полтавського державного аграрного університету пройшло всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації під назвою «Різновиди інтелекту та їх роль в освітньому процесі ХХІ століття». Науковий захід тривав з 4 грудня по 14 січня 2024 року. Науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, співробітники наукових установ, практичні працівники, бібліотекарі, докторанти, аспіранти та студенти мали нагоду дізнатись про діджиталізацію освіти, спрощення та покращення освітнього процесу за рахунок технологічного прогресу, підкреслити для себе нові підходи до викладення навчального матеріалу та проаналізувати досвід європейських держав з осучаснення освіти.

До наукової події приєднались науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені запропонованою темою.

Зокрема, участь у підвищенні кваліфікації взяли:

 • Ананьїн Валерій Опанасович – доктор філософських наук, професор, професор спеціальної кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України;
 • Арделян Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германських мов, зарубіжної літератури та методик їх навчання Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 • Бойко Яна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Бондаренко Богдан Костянтинович – кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв;
 • Вербицька Тетяна Диомидівна – кандидат педагогічних наук, доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 • Волошина Наталія Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент спеціальної кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Горбенко Володимир Іванович – кандидат технічних наук, доцент Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
 • Даналакій Олег Григорович – кандидат технічних наук, доцент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Дяченко Петро Васильович – кандидат технічних наук, доцент Черкаського державного технологічного університету;
 • Кобець Оксана Валентинівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового господарства Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії;
 • Левон Марія Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;
 • Лубко Дмитро Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних наук Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;
 • Макарчук Олександр Мусійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені героїв Крут;
 • Плешкановська Алла Михайлівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри міського будівництва і господарства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Просяник Оксана Петрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри управління соціальними комунікаціями Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • Самко Олеся Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування Національного університету «Чернігівська політехніка»;
 • Ціж Богдан Романович – доктор технічних науку, професор, завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького;
 • Шевченко Олена Олександрівна – доктор медичних наук, професор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця та інші.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримав сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі, який можна переглянути за посиланням.

Поширити