Успішно завершилося науково-педагогічне стажування з природничих наук

Успішно завершилося науково-педагогічне стажування з природничих наук

771

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва з 21 червня по 31 липня 2021 року науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері біології, екології, географії, геології, хімії та фізики, пройшли науково-педагогічне стажування на тему «Особливі методи організації освітнього процесу для здобувачів освіти у галузі біології, екології, географії, геології та хімії» в ISMA The University of Applied Sciences (Латвія). У стажуванні взяли участь:

  • Война Інна Миколаївна – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри географії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
  • Ворошилова Наталія Михайлівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії біохімії, Інститут отоларингології імені професора О.С. Коломійченка Національної академії медичних наук України;
  • Коджебаш Владислав Федорович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри біології і охорони здоров’я, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;
  • Колесник Юлія Іванівна – доктор філософії (PhD) в галузі 091 – Біологія, заступник начальника навчального відділу, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
  • Лазарєва Ірина Іванівна – кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Носаченко Володимир Миколайович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри географії, екології і методики навчання, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
  • Савченко Богдан Михайлович – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну;
  • Слєпцов Олександр Олегович – кандидат технічних наук, асистент кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну;
  • Сова Надія Володимирівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної екології, технології полімерів і хімічних волокон, Київський національний університет технологій та дизайну;
  • Шнюков Сергій Євгенович – доктор геологічних наук, доцент, завідувач кафедри мінералогії геохімії та петрографії, Навчально-науковий інститут «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом (двома мовами) про проходження науково-педагогічного стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити