В Інституті транспорту та зв’язку успішно відбулася міжнародна наукова конференція з педагогічних...

В Інституті транспорту та зв’язку успішно відбулася міжнародна наукова конференція з педагогічних і психологічних наук

1727
Інститут транспорту та зв’язку

Змінюється суспільство – змінюються й особливості взаємин між людьми. З’являється необхідність досліджувати комунікаційні процеси, зокрема ті, що стосуються формального спілкування, а саме взаємодії викладачів навчальних закладів з їх учнями. Ми вже давно відійшли від фізичних покарань здобувачів освіти за погану поведінку чи неуспішність у навчанні, залишається в минулому й деспотичне ставлення та публічне приниження, яке перейшло нам у спадок із радянської доби. Зараз час змін, час спілкуватися на рівних і без ейджизму.

За підтримки ЦУЄНС на базі Інституту транспорту та зв’язку (м. Рига, Латвійська Республіка) було організовано міжнародну наукову конференцію «Інноваційні проєкти і програми в психології, педагогіці та освіті».

Усі, хто долучився до наукової події, отримали сертифікати, що підтверджують їх участь у міжнародній конференції, та збірники тез доповідей. З електронною версією матеріалів можна ознайомитися на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

Учасниками наукового заходу були:

 • Аркавенко Наталія Володимирівна – аспірант, Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
 • Бажора Юрій Іванович – доктор медичних наук, професор кафедри клінічної імунології, генетики і медичної біології, Одеський національний медичний університет;
 • Балла Людмила Володимирівна – викладач, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Безбородих Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, завідувач кафедри туризму, готельної і ресторанної справи, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Береза Людмила Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови та загального мовознавства, Черкаський державний технологічний університет;
 • Бучацька Світлана Михайлівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Василенко Ніна Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови та загального мовознавства, Черкаський державний технологічний університет;
 • Голос Ганна Анатоліївна – доктор філософії з педагогіки, старший викладач кафедри германської філології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Голян Христина В’ячеславівна – викладач, Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Гончар Ганна Дмитрівна – викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Гороховський Владислав Васильович – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології дитячого віку, Одеський національний медичний університет;
 • Григоренко Григорій Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін, Донбаський державний педагогічний університет;
 • Григоренко Дарина Петрівна – асистент кафедри методик викладання спортивно-педагогічних дисциплін, Донбаський державний педагогічний університет;
 • Гурняк Оксана Миколаївна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Данилів Світлана Іванівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри фармацевтичного управління, технології ліків та фармакогнозії, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Димар Наталія Михайлівна – асистент кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Дорошенко Володимир Сергійович – доктор наук із державного управління, кандидат історичних наук, доцент кафедри філології та перекладу, Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Зайцева Наталія Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
 • Зайченко Наталія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка;
 • Зарецька Аліна Вячеславівна – асистент кафедри дитячих інфекційних хвороб, доктор філософії, Одеський національний медичний університет;
 • Зеленська Олена Піменівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов і культури фахового мовлення, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Зикова Надія Олександрівна – студентка кафедри технологічної та професійної освіти, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;

  на фото Зикова Надія Олександрівна
 • Золотарьова Ольга Ігорівна – старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Івашкіна Валерія Леонідівна – студентка, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Кайманова Яна Вікторівна – старший викладач, Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом;
 • Кетова Тетяна Михайлівна – старший викладач кафедри філології та перекладу, Київський національний університет технологій та дизайну;
 • Кифенко Анна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, викладач, Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Коновалов Микола Федорович – кандидат медичних наук, доцент кафедри стоматології дитячого віку, Одеський національний медичний університет;
 • Корнова Наталія Іванівна – асистент кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Костик Любов Богданівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Кравченко Світлана Станіславівна – викладач, Фаховий коледж «Універсум» Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Кравчук Марія Григорівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Кривов’яз Оксана Степанівна – здобувач ступеня PhD, асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.О. Бабенка, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Кривунь Оксана Василівна – директор, Бердянська міська гімназія № 3 «Сузір’я» Бердянської міської ради Запорізької області;
 • Левицька Неллі Анатоліївна – кандидатка медичних наук, доцентка кафедри клінічної імунології, генетики і медичної біології, Одеський національний медичний університет;
 • Леонова Інна Михайлівна – кандидат психологічних наук, докторант кафедри психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Лисенко Світлана Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних наук, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту;
 • Логінов Андрій Юрійович – здобувач ступеня PhD кафедри менеджменту освіти і права, Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України;
 • Ляшенко Марина Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Македонська Ельвіра Олександрівна – аспірантка кафедри психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, психолог, член ЕАПС та Дивізіону «Психоаналітична психологія і психотерапія» Національної психологічної асоціації України;
 • Мальованчик Вікторія Василівна – учителька української мови та літератури, Рівненська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 28 Рівненської міської ради;
 • Манейло Ольга Юріївна – викладач комісії економічних дисциплін, Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету;
 • Мар’єнко Тетяна Сергіївна – студентка, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Мартиненко Надія Олександрівна – аспірантка кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук, Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Марчук Лариса Миколаївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, Ужгородський національний університет;
 • Матієнко Олена Степанівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики навчання іноземних мов, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Матківська Ружена Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри описової та клінічної анатомії, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Мигович Микола Степанович – аспірант кафедри методики музичного виховання і диригування, Інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Мороз Володимир Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Мхітарьян Людмила Станіславівна – старший викладач кафедри іноземних мов, Національна академія образотворчих мистецтв і архітектури;
 • Нечитайло Лариса Якимівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені Г.О. Бабенка, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Ніколаєва Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Ольховська Ірина Петрівна – вчитель-логопед, Комунальний заклад «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Довіра» Криворізької міської ради;
 • Опольська Марина Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Університет економіки і підприємництва;
 • Павлюк Юліанна Андріївна – студентка IV курсу факультету суспільних наук, Ужгородський національний університет;
 • Палагнюк Ольга Василівна – кандидат психологічних наук, асистент кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Пашолок Сергій Петрович – кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної імунології, генетики і медичної біології, Одеський національний медичний університет;
 • Пелипась Дмитро Сергійович – викладач кафедри теорії та методики фізичного виховання, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Півень Вікторія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Півень Микола Ілліч – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки, Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Погоріла Ірина Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Поліщук Наталія Володимирівна – доктор філософських наук, доцент кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій, Рівненський державний гуманітарний університет;
 • Полторак Андрій Валентинович – старший викладач кафедри технологічної та професійної освіти, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;
 • Полюга Вікторія Володимирівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри методики музичного виховання і диригування, Інститут музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • Процишина Ольга Юріївна – аспірантка кафедри музикознавства та музичної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Пухальська Олена Михайлівна – викладач комісії автоматизації та електроустаткування, Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Українського державного хіміко-технологічного університету;
 • Романенко Олександр Вікторович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Рущак Емілія Василівна – студентка IV курсу факультету суспільних наук, Ужгородський національний університет;
 • Рябоконь Надія Станіславівна – старший викладач, Донецький інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом;
 • Семенюк Антоніна Афанасіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики англійської мови, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Серпутько Ганна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Сєдойкіна Діана Ігорівна – студентка III курсу спеціальності «Психологія» гуманітарного факультету, Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
 • Сєдойкіна Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри гуманітарних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Симоненко Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
 • Синякова Віра Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент, докторант, Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України;
 • Славінська Ольга Миколаївна – аспірантка, Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
 • Смольянінова Світлана Володимирівна – старший викладач кафедри іноземних мов, Національна академія образотворчих мистецтв і архітектури;
 • Старинська Олена Віталіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології та логопедії, Бердянський державний педагогічний університет;
 • Супрун Олена Миколаївна – старший викладач кафедри іноземних мов, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;
 • Тарасенко Ірина Йосипівна – асистент кафедри стоматології дитячого віку, Одеський національний медичний університет;
 • Ткемаладзе Зоя Павлівна – викладач кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;
 • Тригуб Галина Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Федоренко Алла Федорівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і соціальної психології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Федоренко Мирослав Ігорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної психології та медицини, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Федоренко Світлана Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Ханецька Тетяна Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психосоматики та психологічної реабілітації, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Харченко Юрій Петрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, Одеський національний медичний університет;
 • Хникіна Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничо-математичних спеціальностей, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Черновол Ольга Григорівна – викладач Центру підготовки іноземних громадян, Запорізький державний медичний університет;
 • Шаманська Олена Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Штайнер Тетяна Віталіївна – викладач кафедри технологічної та професійної освіти, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;
 • Щирова Тетяна Олександрівна – практичний психолог, Новотроїцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4;
 • Щур Вікторія Андріївна – аспірант, Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
 • Юрченко Ірина Вікторівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб, Одеський національний медичний університет;
 • Яновський Анатолій Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної математики та інформатики, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;
 • Яроменко Вікторія Іванівна – методист науково-методичної лабораторії громадянської, історичної та мистецької освіти, Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Щиро вдячні фахівцям за активну участь у конференції!

Поширити