В Європейському гуманітарному університеті (м. Вільнюс, Литовська Республіка) відбулася міжнародна конференція, присвячена...

В Європейському гуманітарному університеті (м. Вільнюс, Литовська Республіка) відбулася міжнародна конференція, присвячена питанням гібридних війн

2522

16–17 серпня 2019 року у м. Вільнюс (Литовська Республіка) проходила конференція з суспільних наук «Виклики гібридної війни: інформаційний вимір», організована Європейським гуманітарним університетом. Тема конференції є актуальною як для України, так і для партнерів Центру українсько-європейського наукового співробітництва у Литві.

Європейський гуманітарний університет має цікаву та доволі непросту історію свого існування, яка чимось нагадує історію нашого Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Він так само розпочинав свою діяльність в одному місті, а зрештою через певні обставини був змушений припинити свою роботу і згодом поновлювати в іншому місті. Історія університету розпочинається у 1992 році із заснування у Мінську групою інтелектуалів. Університет швидко перетворився на одного з національних лідерів інтернаціоналізації й лібералізації університетської освіти в Центральній і Східній Європі. Після закриття університету білоруською владою в 2004 році ЄГУ був змушений припинити свою діяльність. Проте, не дивлячись на всі негаразди, вже восени 2005 року університет зміг відновити свою діяльність у Литві та розпочати реалізацію навчальних програм. Зараз університет розташований у литовському місті Вільнюс.

Під час конференції були розкриті актуальні на сьогодні питання, серед яких: визначення «гібридної війни»: історичні та теоретичні аспекти; політична мобілізація українського суспільства в умовах гібридної війни; протидія негативним інформаційним впливам на людину і суспільство в умовах гібридної війни; засади суверенного розвитку країн в умовах гібрідних війн.

До участі у міжнародній конференції були запрошені науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері суспільних наук. З українських науковців до конференції долучились:

Абисова Марія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Національного авіаційного університету;

Адамадзе Крістіне, аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Баєва Ольга Іванівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри управління та економіки підприємства Національного фармацевтичного університету;

Безена Іван Михайлович, кандидат філософських наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗВО ««Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»;

Бєлай Сергій Вікторович, доктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії будівництва та оперативного застосування Національної гвардії України науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної гвардії України;

Білошицький Володимир Іванович, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри військової підготовки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Булик Максим Володимирович, кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Маріупольського державного університету;

Гаценко Сергій Станіславович, кандидат технічних наук, заступник начальника кафедри розвідки Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

Годлевський Сергій Олександрович, начальник науково-дослідної лабораторії будівництва та оперативного застосування Національної гвардії України науково-дослідного центру службово-бойової діяльності Національної гвардії України Національної академії Національної гвардії України;

Горбань Річард Анатолійович, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри історії мистецтв та гуманітарних наук Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв;

Грідіна Ірина Миколаївна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Маріупольського державного університету;

Денисюк Жанна Захарівна, доктор культурології, завідувач відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

Дерев’янко Світлана Петрівна, магістр публічного управління та адміністрування, магістр з фінансів, головний спеціаліст–державний інспектор Державної інспекції ядерного регулювання України;

Дублян Ольга Олександровна, старший офіцер відділу наукового центру проблем запобігання корупції Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

Животовська Ірина Юріївна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Журавський Юрій Володимирович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового центру Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова;

Зайко Леся Яківна, асистент кафедри видавничої справи, редагування, основ журналістики та філології Житомирського державного університету імені Івана Франка;

Зленко Наталія Миколаївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та соціальних наук Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Ісакова Олена Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарних наук Таврійського державного агротехнологічного університету;

Калашніков Євген Миколайович, кандидат військових наук, начальник науково-дослідної лабораторії (проблем розвитку бойового застосування ракетних військ і артилерії) кафедри ракетних військ і артилерії  Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

Кальба Ярослава Євгенівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Кізян Руслан Володимирович, заступник начальника Київського факультету Національної академії Національної гвардії України;

Кікінежді Оксана Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;

Кіслов Денис Васильович, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом;

Климчук Ірина Ігорівна, кандидат політичних наук, асистент кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету «Львівська політехніка»;

Король Валерій Григорович, науковий співробітник Науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Любич Олександр Анатолійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри економіки та соціальних дисциплін Академії Державної пенітенціарної служби;

Любовець Григорій Вікторович, кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Магда Євген Валерійович, кандидат політичних наук, доцент Видавничо-поліграфічного інституту Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Малежик Дмитро Іванович, кандидат історичних наук, докторант кафедри історії та філософії історії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Маннапова Катерина Робертівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології та психології Харківського національного університету внутрішніх справ;

Мулярчук Євген Іванович, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник відділу філософії культури, етики та естетики Інституту філософії імені Г.С. Сковороди Національної Академії Наук України;

Набока Антон Вадимович, аспірант кафедри політології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Олексюк Лілія Віталіївна, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торгово-економічного університету;

Петасюк Олена Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пікуль Ростислав Володимирович, слухач інституту інформаційних технологій Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

Подолян Галина Петрівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Польовий Тарас Євгенович, кандидат політичних наук, асистент кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка»;

Пономаренко Тетяна Олександрівна, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри філософії та соціальних наук Навчально-наукового інституту історії та філософії Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Прокопенко Євген Миколайович, начальник науково-дослідної лабораторії навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

Резнікова Ольга Олександрівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, заступник завідувача відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень;

Семергей Наталія Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії і суспільних наук Української медичної стоматологічної академії;

Смолянюк Володимир Федорович, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних технологій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана»;

Таран Володимир Олександрович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного університету;

Толкачова Ірина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;

Трофименко Олеся Володимирівна, провідний соціолог Центру соціальних експертиз Інституту соціології Національної академії наук України;

Хорішко Лілія Сергіївна, доцент кафедри політології Запорізького національного університету;

Церковняк-Городецька Олеся, кандидат філологічних наук, викладач кафедри військово-гуманітарних дисциплін Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Черевко Марина Олександрівна, здобувач наукового ступеня доктора філософії в галузі права кафедри конституційного права і прав людини Національної академії внутрішніх справ;

Чорна Людмила Олексіївна, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідним відділом «Історія Шевченкової могили» Шевченківського національного заповіднику;

Чупрінова Наталія Юріївна, кандидат філологічних наук,  доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії Національної  гвардії  України;

Шабанов Михайло Олександрович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Шишацький Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник наукового-дослідного відділу Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України;

Шульга Ірина Мирославівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Усіх учасників конференції з України було забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою.

 Вітаємо організаторів та всіх учасників конференції з успішно проведеним заходом та бажаємо успіхів у подальшій науковій роботі!

Поширити