Вчені-філологи взяли участь у написані колективної монографії, підготовленої Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Вчені-філологи взяли участь у написані колективної монографії, підготовленої Університетом Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

2011

Університетом Марії Кюрі-Склодовської за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва була підготовлена до друку колективна монографія на тему «Розвиток та модернізація філологічних наук: досвід Польщі та перспективи України». Видання вийшло в світ у жовтні 2017 року.

Університет Марії Кюрі-Склодовської – один з найбільших, найвідоміших та найпрестижніших державних університетів Польщі, заснований 23 жовтня 1944 року. На даний момент в університеті навчається понад 20 тис. студентів на трьох освітніх рівнях: бакалаврат, магістратура, аспірантура. Щороку університет входить за рейтингом в десятку найбільш престижних навчальних закладів Польщі. ВНЗ має 11 факультетів, в яких нараховується 39 напрямків та понад 120 спеціальностей.

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. До написання колективної монографії були запрошені науковці, викладачі та аспіранти. Видання містить матеріали українською, російською, польською та англійською мовами.

Колективна монографія «Розвиток та модернізація філологічних наук: досвід Польщі та перспективи України» містить результати досліджень 24 авторів. Науковцями були підготовлені ґрунтовні статті, в яких всебічно досліджуються питання модернізації філологічної науки.

Редакційна колегія колективної монографії відзначила науковий вклад кожного з авторів. Особливої уваги заслуговують праці таких вчених, як, наприклад, кандидата філологічних наук Гарюнової Ю. О., яка представила до редакції статтю на тему «Мовні засоби вираження оцінного значення в українськомовному кінокритичному дискурсі». Автор статті звернулася до вивчення корпусу кінокритичних українськомовних текстів. Також варто відзначити результати дослідження доктора філологічних наук, професора Самохіної В. О. та аспіранта Тарасової С. О., представлені у статті «Еколінгвістичний комізм лікарняної клоунади», яка присвячена дослідженню нового напряму, що вивчає роль мови у вирішенні проблем навколишнього комунікативного середовища. Науковці дослідили жанр лікарняної клоунади в сучасному англомовному медичному дискурсі, що розглядається з позиції еколінгвістики.

Кожен автор колективної монографії отримав 3 примірника видання та сертифікат про участь. Монографія видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй UDC та номера ISBN, що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Поширити