Вчені-юристи взяли участь у написанні колективної монографії, підготовленої Люблінським католицьким університетом Іоанна...

Вчені-юристи взяли участь у написанні колективної монографії, підготовленої Люблінським католицьким університетом Іоанна Павла II та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

2116

Завдяки співпраці між Люблінським католицьким університетом Іоанна Павла II та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка була підготовлена колективна монографія на тему «Права людини як основа втілення в Україні та Республіці Польща європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського суспільства».

Видання являє собою результат праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень щодо розвитку юридичних наук. Монографія містить матеріали українською та англійською мовами. У написанні колективної монографії взяли участь:

 • Барабаш О.О., доктор юридичних наук,доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Бериславська О.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Бліхар В.С., доктор філософських наук, доцент, завідувач кафедри філософії та політології Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Бліхар М.М., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Віткова В.С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Губанов О.О., кандидат юридичних наук, доцент, провідний юрист центру досліджень проблем прав людини юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Губанова Т.О., доктор юридичних наук, доцент, заслужений юрист України, директор Фінансово-правового коледжу;
 • Гуйван  П.Д., кандидат юридичних наук, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая;
 • Гущин О.О., кандидат юридичних наук, полковник юстиції, професор кафедри правового забезпечення Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Задирака Н.Ю., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Коломоєць Т.О., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;
 • Крилова І.І., кандидат юридичних наук, докторант кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Мазуренко В., магістр права, аспірант Люблінського католицького університету Івана Павла ІІ;
 • Мельник Р.С., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Бернгард Шлоер, доктор юридичних наук, викладач кафедри адміністративного права Центру німецького права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Чехович Т.В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Кравченко К.В., юрист 1 класу, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Косілова О.І., кандидат політичних наук, доцент, науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Кравченко М.Г., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Малюга Л.Ю., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Матат А.В., юрист 1 класу, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Солодвнікова Х.К., кандидат психологічних наук, адвокат, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Цекалова Н.І., кандидат юридичних наук, адвокат, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Наливайко Л.Р., доктор юридичних наук, професор, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Орєшкова А.Ф., викладач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Собко Г.М., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та кримінології Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • Сурілова О.О., доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Абдулшукур Араш, аспірант кафедри міжнародного та європейського права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Рожнова В.В., кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ;
 • Удалова Л.Д., доктор юридичних наук, професор, директор інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ.

Зарубіжну монографію було видано у видавництві, яке співпрацює з Католицьким люблінським університетом Іоанна Павла II (Люблін, Польща), що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Поширити