Відбулась міжнародна науково-практична конференція з ефективного публічного і муніципального управління

Відбулась міжнародна науково-практична конференція з ефективного публічного і муніципального управління

2405

Одним з найважливіших принципів правової держави є поділ влади. У сучасних умовах ми бачимо, що відбувається якісна зміна способів і методів публічного та муніципального управління. Саме тому з 27 по 28 листопада 2020 року у м. Венеція (Італія) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва було проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Effective public and municipal administration: theory, methodology, practice. EU experience», яка посприяла виникненню та тлумаченню певних теорій, концепцій у цій царині.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі публічного управління. Серед них:

 • Буканов Григорій Миколайовичкандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Гурієвська Валентина Миколаївнакандидат наук з державного управління, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Динник Ірина Петрівнакандидат наук з державного управління, провідний фахівець сектору контролю за виконанням рішень відділу управління та адміністрування Національного авіаційного університету;
 • Іжутова Ірина Володимирівна начальник кафедри стратегічних комунікацій Навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
 • Кальниш Юрій Григоровичдоктор наук з державного управління, професор, професор кафедри соціології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Кочугурна Юлія Володимирівна здобувач освітнього ступеня «магістр» Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, головний спеціаліст Відділу документального забезпечення та контролю управління з загальних питань виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради;
 • Кукін Ігор В’ячеславовичкандидат наук з державного управління, докторант кафедри прикордонної безпеки факультету підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 • Кушнір Вікторія Олександрівна кандидат наук з державного управління, докторант кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
 • Мірко Наталія Вікторівна кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Пержун Володимир Васильович кандидат соціологічних наук, доцент, докторант Національної академії державного управління при Президентові України;
 • Ситник Григорій Петрович доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри державного управління філософського факультету Національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Тертична Надія Анатоліївна кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної і медичної психології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;
 • Толкачова Ірина Анатоліївна кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;
 • Шевченко Інна Юріївна доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Усі учасники заходу отримали збірник тез конференції та сертифікат про участь, завірений печаткою. Ознайомитись з електронною версією збірника матеріалів конференції можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing” за посиланням

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до цього заходу!

Поширити