Відбулася лекція в межах науково-педагогічних стажувань із Балтійською міжнародною академією

Відбулася лекція в межах науково-педагогічних стажувань із Балтійською міжнародною академією

443

23 жовтня проведено онлайн-лекцію англійською мовою в межах науково-педагогічних стажувань із Балтійською міжнародною академією.

Директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва доктор юридичних наук, професор Віхляєв Михайло виступив зі вступним словом. Він побажав учасникам успіхів і творчої наснаги.

Лектором під час сьогоднішньої зустрічі однодумців був Юріс Балтгайліс, доктор економічних наук, доцент, Балтійська міжнародна академія.

Він представив лекцію на тему «Student-centered learning» («Студентоорієнтоване навчання»).

Студентоорієнтоване навчання – це процес взаємодії студента та викладача, що має на меті реалізацію творчого потенціалу студента в поєднанні з розвитком професійних, фахових, особистісних якостей викладача. Центральне місце в організації процесу студентоорієнтованого навчання посідає врахування природних нахилів, здібностей, індивідуальних відмінностей, суб’єктивного досвіду, що визначають унікальність кожної особистості, шляхи її самореалізації з метою становлення компетентного фахівця та відповідальної особистості.

За словами лектора, ключовими ознаками студентоорієнтованого навчання є зосередження на потребах особистості, надання пріоритету індивідуальності, співпраця та співдружність студентів і викладачів, спрямування педагогічних відносин у напрямі відкритості й відвертості, створення ситуації вибору та відповідальності, пристосування методики навчання до індивідуальних особливостей і можливостей студента, актуалізація проблеми особистісного зростання індивідуума як основи його самостійності в оволодінні змістом освіти, стимулювання розвитку й саморозвитку студента.

Підсумовуючи лекцію, спікер зазначив, що завдання педагога полягає в тому, щоб навчити студентів учитися, причому вчитися правильно, оскільки тільки всебічно підготовлений фахівець матиме змогу знайти своє місце в суспільстві, належним чином зарекомендувати себе та вистояти в конкурентній боротьбі на ринку праці.

Дякуємо всім, хто долучився до заходу!

Поширити