Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану»

Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану»

634

30 вересня 2023 року в Рівненській області відбулася міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання підготовки дисертацій в умовах воєнного стану», яка була організована спільними зусиллями Науково-дослідного інституту публічного права та Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Від Центру українсько-європейського наукового співробітництва в конференції взяла участь Катерина Головко, доктор юридичних наук, професор, адвокат, директор Видавництва «Юридика». У своїй доповіді вона розповіла, як Центр українсько-європейського наукового співробітництва та Видавництво «Юридика» допомагають студентам, аспірантам, викладачам під час дії воєнного стану в Україні.

З вітальними словами на початку конференції виступили:

 • модератор наукового заходу – віцепрезидент Науково-дослідного інституту публічного права кандидат юридичних наук, доцент, академік Міжнародної кадрової академії Андрій Боровик;
 • в.о. президента Науково-дослідного інституту публічного права доктор юридичних наук, професор Сергій Короєд;
 • директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького, віцепрезидент Національної академії правових наук України доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Олександр Скрипнюк;
 • голова Академії адміністративно-правових наук України доктор юридичних наук, професор Валентин Галунько;
 • президент Європейського інституту безперервної освіти (Словаччина) доктор права, професор Йозеф Затько.

У межах заходу було розкрито проблемні питання академічної відповідальності закладів вищої освіти, специфіку формування тематики наукового дослідження та наукової школи в умовах воєнного стану, актуальні питання самоплагіату в дисертаціях тощо.

Конференція викликала значний інтерес серед фахівців із представленої тематики. Зокрема, з доповідями виступили так науковці:

 • професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені лесі Українки кандидат історичних наук, професор Мирослава Філіпович;
 • професор кафедри теорії права та конституціоналізму Національного університету «Львівська політехніка» доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Кельман;
 • директор Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, віцепрезидент Національної академії правових наук України доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України Олександр Скрипнюк;
 • проректор Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Максим Корнієнко;
 • завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор Олег Шкута;
 • керівник Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олексій Дрозд;
 • дослідник Лабораторії SAGE Страсбурзького університету (Франція) доктор юридичних наук, професор Наталія Мішина;
 • віцепрезидент Науково-дослідного інституту публічного права кандидат юридичних наук, доцент, академік Міжнародної кадрової академії Андрій Боровик;
 • ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Євген Соболь;
 • професор кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка» доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Іван Богатирьов;
 • завідувач кафедри історії та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка доктор історичних наук, професор Ірина Скакальська;
 • директор Інституту права Донецького університету економіки та права доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік Національної академії вищої освіти України Андрій Головач;
 • проректор із наукової роботи та міжнародних зав’язків Національного університету водного господарства та природокористування доктор економічних наук, професор Наталія Савіна;
 • проректор із наукової роботи Київського університету інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» доктор юридичних наук, професор В’ячеслав Тильчик;
 • проректор з організаційно-виховної роботи, соціальних питань й розвитку Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука кандидат психологічних наук, професор Наталія Терновик;
 • віцепрезидент Європейського інституту безперервної освіти (Словаччина) кандидат політичних наук, доцент Тетяна Букорос;
 • начальник факультету забезпечення державної безпеки Київського інституту Національної гвардії України доктор юридичних наук, професор Олександр Кобзар;
 • декан психолого-природничого факультету Рівненського державного педагогічного університету доктор психологічних наук, професор Віталій Павелків;
 • заступник начальника навчально-наукового центру організації освітнього процесу – начальник науково-методичного відділу Національної академії Національної гвардії України доктор наук з державного управління, професор Сергій Бєлай;
 • заступник директора Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ кандидат юридичних наук, доцент Ірина Риженко;
 • завідувач відділу організаційного забезпечення наукових проєктів та міжнародної діяльності Науково-дослідного інституту публічного права кандидат історичних наук, доцент Мар’яна Верхотурова;
 • помічник начальника науково-методичного відділу Національної академії Національної гвардії України доктор юридичних наук, доцент Олег Батюк;
 • завідувач кафедри кримінального права і процесу Національного університету «Львівська політехніка» доктор юридичних наук, професор Олексій Гумін;
 • завідувачка кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука доктор філософії в галузі права, доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії Наталія Деревянко;
 • професор кафедри дошкільної і початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка доктор педагогічних наук, професор Ірина Онищук;
 • професор кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Любов Крупнова;
 • професор кафедри правових дисциплін гуманітарного факультету Національної академії Національної гвардії України доктор юридичних наук, старший дослідник Михайло Пузирьов;
 • професор кафедри філософії та культурології Національного університету водного господарства та природокористування доктор філософських наук, професор Алла Залужна;
 • провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права доктор юридичних наук, старший дослідник Костянтин Шкарупа;
 • доцент кафедри теорії і методики журналістської творчості Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука кандидат педагогічних наук, доцент, член-кореспондент Міжнародної кадрової академії Людмила Боровик;
 • професор кафедри економічної теорії Рівненського державного гуманітарного університету кандидат економічних наук, доцент Тетяна Панюк;
 • доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука кандидат технічних наук, доцент Ігор Риженко;
 • провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права доктор юридичних наук, старший дослідник Сергій Козін;
 • доцент кафедри психології та інклюзивної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти кандидат педагогічних наук, доцент Маргарита Шкабаріна;
 • доцент кафедри лісового господарства Луцького національного технічного університету кандидат юридичних наук, член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук Віктор Барчук;
 • науковий співробітник Науково-дослідного інституту публічного права кандидат юридичних наук, член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук Петро Мандзик;
 • директор юридичної фірми «Боровик, Попик та партнери» кандидат юридичних наук Анна Попик;
 • головний спеціаліст відділу правової роботи юридичного управління Державної авіаційної служби України доктор філософії в галузі права Юлія Козлова;
 • голова Баранівського районного суду Житомирської області кандидат юридичних наук Діна Бєлкіна;
 • суддя Рівненського окружного адміністративного суду кандидат юридичних наук, член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук Дмитро Махаринець;
 • здобувач освітнього рівня «Доктор філософії», журналіст Ольга Лірник;
 • здобувач освітнього рівня «Доктор філософії», спеціаліст з ІТ-програмування Сергій Близнюк;
 • студентка юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука Ольга Качинська;
 • студентка юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юлія Попик.

Попри війну та повітряні тривоги, захід пройшов на високому науковому й представницькому рівні. Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE.

Поширити