Відбувся круглий стіл «Функціонування українських фахових наукових журналів із культурології, культури та...

Відбувся круглий стіл «Функціонування українських фахових наукових журналів із культурології, культури та мистецтва в умовах війни»

907

За ініціативою Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова проведено круглий стіл «Функціонування українських фахових наукових журналів із культурології, культури та мистецтва в умовах війни».

У межах заходу відбулися такі події:

  • обговорення відповідальної ролі редакцій фахових видань та значення наукових журналів із культурології, культури й мистецтва як сучасного елемента культурної дипломатії;
  • обмін досвідом між представниками редакцій провідних фахових видань;
  • напрацювання пропозицій щодо механізму державної підтримки та фінансування публікацій українських учених у
  • закордонних виданнях, включених до провідних міжнародних баз даних;
  • соціальна акція видавництва «Олді+» із метою поповнення бібліотечних фондів провідних закладів вищої освіти. Також під час заходу відбулося передання 20 книг «Імена України. 100 митців».

Модератором круглого столу був Сергій Сергійович Русаков, кандидат філософських наук, доцент, в. о. директора Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, головний редактор фахового видання «Культурологічний альманах».

Участь у заході взяв Олег Павлович Головко, кандидат економічних наук, голова наглядової ради Центру українсько-європейського наукового співробітництва, засновник та директор Видавничого дому «Гельветика».

Захід викликав значний інтерес у колі науковців. Зокрема, до круглого столу долучилися:

Торбін Григорій Мирославович, доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, член редакційної колегії фахового видання «Вища освіта України»;

 

Копієвська Ольга Рафаілівна, доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, в.о. ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

 

Скорик Адріана Ярославівна, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, проректор з наукової роботи Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, головний редактор фахового видання «Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського»;

 

Трач Юлія Василівна, доктор культурології, професор, проректор з науково-методичної роботи Київського національного університету культури і мистецтв, головний редактор фахового видання «Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері»;

 

Дичек Береніка, доктор суспільних наук, доцент, Факультет соціальних наук, Інститут соціології, Вроцлавський університет (Польща), член редакційної колегії фахового видання «Культурологічний альманах»;

 

Рогожа Марія Михайлівна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, головний редактор фахового видання «Українські культурологічні студії»;

 

Павлова Олена Юріївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри етики, естетики та культурології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідальний редактор фахового видання «Українські культурологічні студії»;

 

Чміль Ганна Павлівна, доктор філософських наук, доцент, академік Національної академії мистецтв України, директор Інституту культурології Національної академії мистецтв України, заступник головного редактора фахового видання «Культурологічна думка»;

 

Савчук Ігор Борисович, доктор мистецтвознавства, професор, директор Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, заступник головного редактора фахового видання «Сучасне мистецтво»;

 

Гудзь Юрій Федорович, доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Європейського університету, головний редактор фахового видання «Економіка і управління»;

 

Кукеле Агнесе, кандидат геологічних наук (геоархеологія) за спеціалізацією з оцінки пам’яток культурної спадщини, науковий співробітник Латвійського Університету (Латвія), член редакційної колегії журналу «Культурологічний альманах»;

 

Денисюк Жанна Захарівна, доктор культурології, професор, в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, головний редактор фахового видання «Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв»;

 

Герчанівська Поліна Евальдівна, доктор культурології, професор, професор кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, головний редактор фахового видання «Культура і сучасність»;

 

Стасевич-Бєньковська Агнешка, доктор гуманітарних наук, доцент, Інститут американських студій та польської діаспори Ягеллонського університету (Польща), член редакційної колегії фахового видання «Культурологічний альманах»;

 

Петрова Ірина Владиславівна, доктор культурології, професор, професор кафедри івент-менеджменту та індустрії дозвілля Київського національного університету культури і мистецтв, член редакційної колегії фахового видання «Питання культурології», науковий співробітник «Die Cologne/Bonn Academy in Exile» (Німеччина);

 

Сабадаш Юлія Сергіївна, доктор культурології, професор, завідувачка кафедри культурології Маріупольського державного університету, головний редактор фахового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія»;

 

Андрущенко Тетяна Іванівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського, член редакційної колегії фахового видання «Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського»;

 

Розова Тамара Вікторівна, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, головний редактор наукового часопису «Філософія і гуманізм»;

 

Джулай Юрій Володимирович, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія», заступник голови редколегії фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури»;

 

Король Денис Олександрович, кандидат культурології, доцент, доцент кафедри культурології Національного університету «Києво-Могилянська академія», відповідальний секретар фахового видання «Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури»;

 

Виткалов Сергій Володимирович, доктор культурології, професор, професор кафедри івент-індустрій, культурології та музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету, заступник головного редактора фахового видання «Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку»;

 

Карповець Максим Вячеславович, кандидат філософських наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту Національного університету «Острозька академія»;

 

Чібалашвілі Асматі Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, старший дослідник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України, головний редактор фахового видання «Художня культура. Актуальні проблеми»;

 

Демідко Ольга Олександрівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології Маріупольського державного університету, відповідальний секретар фахового видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія»

 

Антіпіна Інна Олександрівна, начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики ім. Героя України М. Скорика Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського;

 

Савенкова Людмила Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Українського державного університету, відповідальний секретар фахового видання «Міждисциплінарні дослідження складних систем»;

 

Мамедова Валентина Миколаївна, заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв;

 

Скаченко Олена Олексіївна, завідувач науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв.

 

 

Захід можна переглянути за посиланням.

Фотографії: Сергій Хандусенко

Щиро дякуємо всім учасникам круглого столу!

Поширити