Відбувся VІ Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних...

Відбувся VІ Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних умовах»

823

За всебічної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва у стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбувся VІ Міжнародний правничий форум «Права людини та публічне врядування в сучасних умовах». Учасники до наукової події мали змогу долучитись у режимі як онлайн, так і офлайн та висвітлити результати своїх досліджень.

Захід був організований з метою залучення до наукового дискурсу вітчизняних та закордонних фахівців у сфері захисту прав людини, забезпечення механізмів реалізації прав і свобод людини органами публічної влади в умовах війни.

Модератором заходу був кандидат юридичних наук, асистент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Павло Крайній.

На урочистому відкритті форуму з вітальними словами виступили:

 • Петришин Роман – доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Вдовічен Віталій – доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Лис Олена – кандидатка юридичних наук, народний депутат України, голова підкомітету з питань загальної, середньої, інклюзивної освіти та освіти на тимчасово окупованих територіях;
 • Пижова Марина – докторка юридичних наук, виконувачка обов’язків проректора з наукової роботи та рекрутації Державного податкового університету;
 • Пршигоцький Яцек – габілітований доктор права, професор, декан юридичного факультету права, адміністрування та економіки Вроцлавського університету;
 • Stoica Adrian – PhD. Habilitat, Professor, Dean of the Faculty of Law and Administrative Sciences, Ovidius University of Constanta;
 • Коларов Емануіл – доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права та процедур, завідувач кафедри публічного права Русенського університету «Ангел Кънчев», адвокат;
 • Віхляєв Михайло – доктор юридичних наук, професор, заступник директора Видавничого дому «Гельветика», директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва та ін.

Захід було організовано в межах таких тематичних напрямів, як:

 • Права людини – основоположний пласт Конституцій.
 • Судовий захист прав та свобод людини в умовах правового режиму воєнного стану.
 • Захист прав людини публічною адміністрацією та інституціями громадянського суспільства в сучасних умовах.
 • Кримінальна юстиція в умовах правового режиму воєнного стану.

Загалом форум викликав палкий інтерес серед учасників заходу, про це свідчать жваві обговорення після кожної доповіді. Зокрема свої доповіді мали змогу представити:

 • Артеменко Олена – кандидатка юридичних наук, професорка, доцентка кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України з темою «Запобігання на протидія домашньому насильству в умовах воєнного стану»;
 • Коломоєць Тетяна – докторка юридичних наук, професорка, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, деканеса юридичного факультету Запорізького національного університету з темою «Право особи на державну службу: унормований «мовний фільтр» як штучна перепона чи передумова ефективності реалізації»;
 • Dregic Vasile – Professor, Faculty of Law and Administrative Sciences, Ovidius University of Constanta, «Protejarea drepturilor omului în contextul unui conflict armat prin incriminarea infracțiunii de război contra persoanelor în legislația penală română»;
 • Stępień Michał – dr.assistant professor, Department of International and European Law, University of Wrocław, «Why international law always seems to be broken and what does it mean for human rights?»;
 • Миронюк Роман – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з темою «Адміністративна процедура досудового врегулювання адміністративно-правових спорів: поняття, зміст та види»;
 • Фулей Тетяна – кандидатка юридичних наук, начальник відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України з темою «Недискримінація і доступ до правосуддя у спорах з суб’єктами владних повноважень: практика суду касаційної інстанції»;
 • Савченко Віктор – кандидат юридичних наук, доцент, науковий співробітник Оксфордського університету, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна з темою «Свобода волі як відображення конституційних прав людини» та інші.

За результатами заходу буде сформований збірник тез доповідей, який буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres».

Щиро дякуємо всім організаторам, учасникам, які долучились до цього заходу!

Поширити