Відкрито нове відділення ЦУЄНС в УДУ імені М. Драгоманова

Відкрито нове відділення ЦУЄНС в УДУ імені М. Драгоманова

597

Центр українсько-європейського наукового співробітництва має гарну новину: відкрито нове відділення в Українському державному університеті імені Михайла Драгоманова! Очільником відділення обрано Русакова Сергія Сергійовича, кандидата філософських наук, доцента, директора Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

На відкритті відділення були присутні Русаков Сергій Сергійович (кандидат філософських наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова), Сташук Віталій Филимонович (доктор філософії в галузі «Соціальні та поведінкові науки» (052 «Політологія»), директор Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування Українського державного університету імені Михайла Драгоманова), Савенкова Людмила Василівна (кандидат педагогічних наук, директор Наукової бібліотеки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова), Дерман Лілія Миколаївна (кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова), Осадча Лариса Василівна (кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова).

Центр українсько-європейського наукового співробітництва, який входить до структури Видавничої групи «Гельветика», має значний досвід плідної співпраці з Русаковим Сергієм Сергійовичем, тому його кандидатура на посаду очільника відділення була вибрана невипадково. Варто звернути увагу на те, що всі заходи, реалізовані спільно Центром українсько-європейського наукового співробітництва та Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова, не були би втілені в життя без старань Андрущенка Віктора Петровича, доктора філософських наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України, академіка Національної академії педагогічних наук України, ректора Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Зокрема, спільними зусиллями Українського державного університету імені Михайла Драгоманова та Видавничого дому «Гельветика» у 2022 році було засновано журнал «Культурологічний альманах». Завдяки кропіткій праці Русакова Сергія Сергійовича як головного редактора «Культурологічного альманаху» видання увійшло до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») зі спеціальностей 031 «Релігієзнавство», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія».

Завдяки ініціативі Русакова Сергія Сергійовича наприкінці березня 2023 року було організовано круглий стіл «Функціонування українських фахових наукових журналів із культурології, культури та мистецтва в умовах війни», на якому було обговорено відповідальну роль редакцій фахових видань та значення наукових журналів із культурології, культури й мистецтва як сучасного елемента культурної дипломатії, а також відбувся обмін досвідом між представниками редакцій провідних фахових видань, напрацьовано пропозиції щодо механізму державної підтримки та фінансування публікацій українських учених у закордонних виданнях, що включені до провідних міжнародних баз даних. До цього круглого столу із задоволенням долучилося видавництво «Олді+».

За активного сприяння Русакова Сергія Сергійовича в середині червня 2023 року Центром українсько-європейського наукового співробітництва та провідними закордонними й вітчизняними закладами освіти, зокрема Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова, було організовано спільний захід – ІII Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми розвитку українського та зарубіжного мистецтв: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти». Під час цієї конференції були обговорені нагальні питання українського та зарубіжного мистецтва, їх розвитку й удосконалення.

Завдяки старанням Русакова Сергія Сергійовича Навчально-науковим інститутом філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова та Центром українсько-європейського наукового співробітництва наприкінці жовтня 2023 року було організовано Міждисциплінарний круглий стіл «Філософія та публічні комунікації: інформаційний простір сучасної культури», приурочений пам’яті української журналістки, публіцистки, громадської діячки, головного редактора газети «Освіта», члена Національної спілки журналістів України Коноваленко Ольги Степанівни. У ході заходу були підняті такі важливі питання: роль освітянської журналістики, особливості розвитку сучасної української есеїстики в журналістському середовищі, позашкільна освіта на шпальтах тижневика «Освіта» тощо.

У цей час Русаковим Сергієм Сергійовичем було ініційовано другий захід – науковий круглий стіл до Міжнародного дня філософії «Актуальний філософський дискурс: трансформаційні зміни в умовах війни», який було проведено в середині листопада 2023 року. До складу організаційного комітету увійшли відомі установи, завдяки зусиллям яких було реалізовано попередній захід. Учасники круглого столу мали змогу обговорити такі важливі питання, як українське суспільство в умовах війни, людський потенціал у контексті сучасних соціокультурних перетворень, ціннісні орієнтири в сучасному світі тощо.

Русаков Сергій Сергійович намагається активно розвивати освіту та науку в Україні, тому за його ініціативою спільними зусиллями Українського державного університету імені Михайла Драгоманова та Центру українсько-європейського наукового співробітництва було реалізовано такі всеукраїнські науково-педагогічні підвищення кваліфікації:

  1. «Цифрові трансформації в освіті, культурі та мистецтві: нові можливості й досвід» (12 вересня – 23 жовтня 2022 року).
  2. «Різновекторні підходи сучасної педагогіки для покращення ефективності викладацької, наукової діяльності та самовдосконалення» (14 листопада – 25 грудня 2022 року).
  3. «Змінність дидактичних та соціокультурних аспектів в українській філології» (30 січня – 12 березня 2023 року).
  4. «Засоби і прийоми, які сприяють розвитку й комунікації педагогів та дітей з особливими освітніми потребами» (30 січня – 12 березня 2023 року).
  5. «Сучасний філологічний дискурс: методологічні стратегії» (11 вересня – 22 жовтня 2023 року).
  6. «Сучасна освітня політика України в контексті актуальних викликів: підходи до розв’язання» (11 вересня – 22 жовтня 2023 року).
  7. «Готовність дошкільника до систематичного шкільного навчання» (2 жовтня – 12 листопада 2023 року).
  8. «Питання супроводу розвитку дітей раннього віку як освітній компонент підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 012 “Дошкільна освіта”» (4 грудня – 14 січня 2024 року).

На думку Русакова Сергія Сергійовича, важливим є вміння не лише навчати людей, а й доносити широкому загалу свої думки. Тому на пропозицію Русакова Сергія Сергійовича Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова були видані колективні монографії “Humanistic expertise as a strategy for developing the future culture” (спільно з Балтійською міжнародною академією), “Digital transformations in culture” та “Worldview explications of modernism and postmodernism” (спільно з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA)).

Сподіваємося, що наша співпраця з Русаковим Сергієм Сергійовичем із часом буде ставити дедалі більш плідною та насиченою різноманітними цікавими й актуальними заходами. Бажаємо Вам, Сергію Сергійовичу, щоб Ваша енергія ніколи не згасала, а лише примножувалася з кожним днем. Здоров’я Вам на довгі літа та успіхів у всіх справах!

Поширити