VII Харківський міжнародний юридичний форум

VII Харківський міжнародний юридичний форум

392

З 26 по 29 вересня 2023 року відбувався VII Харківський міжнародний юридичний форум, який було засновано у 2017 році як відкриту міжнародну платформу для обговорення найбільш актуальних для світової юридичної спільноти проблем.

Головні завдання форуму:

 • сформувати модель постійної взаємодії академічної спільноти, громадських об’єднань, бізнесу та влади щодо найбільш актуальних питань юридичної науки та практики в умовах глобалізаційних викликів;
 • визначити пріоритетні напрями роботи у сфері модернізації наукових досліджень;
 • забезпечити запровадження новітніх передових технологій вищої школи та дослідницької діяльності;
 • закріпити за заходом статус центру міжнародного співробітництва у сфері правознавства.

Учора в межах форуму відбулася панельна дискусія «Цифрові тренди та антикорупційні реформи у сфері публічного адміністрування», організаторами якої були Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України та Запорізький національний університет.

Панельна дискусія працювала за такими напрямами:

І. Діджиталізація та антикорупційні тренди як виклики сучасної нормотворчості у сфері публічного адміністрування:

 1. Цифровізація як тригер прозорості публічного адміністрування: організаційно-правовий та процедурний виміри.
 2. Сучасні правничі стратегії подолання корупційних практик у сфері публічної влади: зарубіжний досвід і новітній український контент.

ІІ. Оновлення адміністративно-деліктного законодавства в Україні: актуальні ідеї та їх обговорення:

 1. Презентація «Концепт нового Кодексу України про адміністративні проступки».
 2. Експертна дискусія «Проєкт нового КУпАП: вдалі ідеї та дискусійні положення».

Участь у дискусії взяли науковці вітчизняних і зарубіжних правничих шкіл, юристи-практики, аспіранти, студенти, представники органів державної влади, правоохоронних органів, професійних правничих громадських організацій.

Модераторами заходу були:

 • проректор із наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого доктор юридичних наук, професор Дмитро Лученко;
 • декан юридичного факультету Запорізького національного університету доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України Тетяна Коломоєць;
 • доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, експерт проєкту Європейського Союзу «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR)» кандидат юридичних наук Ірина Бойко.

На відкритті дискусії з вітальними словами виступили:

 • Анатолій Гетьман – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Національної академії правових наук України, лауреат Державної премії України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Наталія Алюшина – голова Національного агентства України з питань державної служби;
 • Угіс Сікс – керівник проєкту Європейського Союзу «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR)».

Спікерами заходу були такі науковці:

 • Юрій Георгієвський, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна);
 • Дмитро Лученко, доктор юридичних наук, професор, проректор із наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Україна);
 • Ольга Соловйова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, експерт проєкту Європейського Союзу «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR)» (Україна);
 • Олена Лінник, габілітований доктор, доцент Університету імені Юстуса Лібіха Гісена, науковий співробітник Франкфуртського інституту передових досліджень (Німеччина);
 • Ірина Бойко, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, експерт проєкту Європейського Союзу «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR)» (Україна);
 • Йованка Якубек-Лалік, доктор права, доцент права на факультеті права та адміністрації Варшавського університету (Польща), запрошений викладач в університетах Неймегена (Нідерланди), Крістіансанду (Норвегія), Львова (Україна), Братислави (Словаччина), Бішкеку (Киргизстан);
 • Роман Мельник, доктор юридичних наук, професор, директор Наукової школи адміністративного і німецького права Університету імені Максута Нарікбаєва (Астана, Казахстан);
 • Олександр Сидельніков, кандидат юридичних наук, викладач Школи права Українського католицького університету, юридичний радник Програми USAID «Справедливість для всіх» (Україна);
 • Марина Грай, кандидат наук з державного управління, державний експерт експертної групи з питань стратегічного розвитку управління персоналом Генерального департаменту з питань управління персоналом на державній службі та в органах місцевого самоврядування Національного агентства України з питань державної служби (Україна);
 • Єгор Назимко, доктор юридичних наук, професор, майор поліції, перший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ (Україна);
 • Євгенія Драгомірова, дослідниця Центру досліджень та розвитку освіти дорослих і впродовж життя в Університеті Глазго за підтримки Британської академії (Великобританія);
 • Максим Романов, доктор філософії в галузі права, майор поліції, заступник начальника управління організації наукової діяльності та інновацій – начальник організаційно-наукового відділу Департаменту освіти, науки та спорту Міністерства внутрішніх справ України (Україна);
 • Анатолій Фодчук, доктор філософії в галузі права, начальник Управління запобігання корупції Міністерства внутрішніх справ України (Україна);
 • Віталій Вдовічен, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна);
 • Ігор Ковбас, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна);
 • Іван Торончук, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна);
 • Павло Крайній, кандидат юридичних наук, асистент кафедри публічного права, заступник декана з наукової роботи та міжнародних зв’язків юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Україна);
 • Емануїл Коларов, доктор права, магістр європейських студій, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Руського університету імені Ангела Канчева (Болгарія);
 • Міхай Штефаноая, доктор права, юрист, факультет права та адміністративних наук Університету Штефана чел Маре в Сучаві (Румунія);
 • Тетяна Коломоєць, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету (Україна);
 • Дар’я Євтушенко, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету (Україна);
 • Віталій Серьогін, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна);
 • Ірина Хохлова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, заступник декана юридичного факультету Ужгородського національного університету (Україна);
 • Сергій Бринза, габілітований доктор права, професор, декан юридичного факультету Державного університету Молдови (Молдова);
 • Стела Ботнару, доктор філософії, доцент, заступник декана юридичного факультету Державного університету Молдови (Молдова);
 • Вероніка Познякова, головний консультант Ради рівності (Молдова);
 • Крістофер Шабла, доцент кафедри міжнародного права Даремської юридичної школи (Великобританія);
 • Конрад Вудтке, керівник відділу належного врядування та цифрової трансформації та інновацій Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (Україна);
 • Волкер Робен, магістр права, доктор юридичних наук, декан юридичного факультету Даремської школи права (Великобританія);
 • Джемма Девіс, магістр права, доцент юридичного факультету Даремської школи права, адвокат (не практикуючий) (Великобританія);
 • Ханна Боуз, доцент кафедри кримінального права, заступник декана з наукової роботи юридичного факультету Даремської школи права, асоційований редактор Британського журналу соціальної роботи, заступник директора Центру досліджень насильства та жорстокого поводження (CRiVA) (Великобританія);
 • Олександр Банчук, заступник Міністра юстиції України (Україна);
 • Віктор Тимощук, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, заступник голови правління Центру політико-правових реформ, експерт проєкту Європейського Союзу «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR)» (Україна);
 • Андрій Школик, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка, член Науково-консультативної ради Верховного Суду, експерт проєкту Європейського Союзу «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR)» (Україна);
 • Дмитро Лук’янець, доктор юридичних наук, професор кафедри державно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (Україна);
 • Олександр Зима, кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, експерт проєкту Європейського Союзу «Продовження підтримки комплексної реформи державного управління в Україні (EU4PAR)» (Україна).

Захід відбувався за підтримки нового українського Видавництва «Юридика».

Форум зібрав разом різних людей, які представляють правознавчу сферу та об’єднані спільною метою. Це була дуже цікава дискусія. Представники громадських організацій поділилися досвідом та розповіли про виклики і проблеми міжнародного співробітництва у сфері правознавства.

Поширити