Вийшла в світ колективна монографія англійською мовою «Public finance: legal aspects», присвячена...

Вийшла в світ колективна монографія англійською мовою «Public finance: legal aspects», присвячена питанням фінансового права

3812

Монографія «PUBLIC FINANCE: LEGAL ASPECTS» була написана командою провідних українських вчених у сфері фінансового права за ініціативи Центру фінансового права та кафедри фінансового права Київського національного університету імені Тараса Шевченка та всебічної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Монографія була видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) англійською мовою з присвоєнням їй номера ISBN, що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

У написанні розділів колективної монографії взяли участь:

Гедзюк Олена Вікторівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Гетманцев Данило Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Дмитренко Емілія Станіславівна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Касьяненко Любов Михайлівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права Національного університету державної фіскальної служби України;

Ковалко Наталія Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Латковська Тамара Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія;

Маринчак Євген Степанович, кандидат юридичних наук, кафедра фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ніщимна Світлана Олексіївна, доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу Академії Державної пенітенціарної служби;

Орлюк Олена Павлівна, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, завідувач кафедри інтелектуальної власності Київського національної університету імені Тараса Шевченка;

Очкуренко Сергій Володимирович, доктор юридичних наук, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пивовар Юрій Ігорович, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету;

Пришва Надія Юріївна, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Савенкова Владислава Геннадіївна, кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»;

Савченко Леся Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, віце-президент з наукових та юридичних питань Київського міжнародного університету;

Якимчук Наталія Яківна, доктор юридичних наук, професор кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У монографії дослідники представили своє бачення вирішення найбільш актуальних проблем правового регулювання фінансових відносин. Розкривається концепція державної фінансової діяльності; досліджуються повноваження органів, що здійснюють державну фінансову діяльність в Україні; розглядаються питання діяльності органів місцевого самоврядування в умовах фінансової децентралізації; визначаються поняття та особливості державних коштів; представлено зміст суспільних інтересів у податковому праві, вивчається сутність предмета фінансового права та ін.

Монографія буде корисною для вчених, студентів та всіх, хто цікавиться питаннями фінансового права.

Поширити