Вийшла друком колективна монографія «Psychological Perspectives on Health and Disease»

Вийшла друком колективна монографія «Psychological Perspectives on Health and Disease»

1801

Вийшла друком колективна монографія «Psychological Perspectives on Health and Disease».

Організатором виступив Економічно-гуманітарний університет у Варшаві. Відмічено високий науковий рівень статей, які були написані англійською мовою та оформлення наукових робіт відповідно до міжнародних стандартів. 11 науковці з України долучилися до її написання:

Аршава Ірина Федорівна – доктор психологічних наук, професор, завідуючий кафедрою загальної психології та патопсихології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Баратинська Анастасія Володимирівна – магістр психології, випускник аспірантури, викладач кафедри загальної психології та патопсихології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Губенко Інна Яківна – кандидат медичних наук,  доцент, Заслужений лікар України, ректор, Черкаська медична академія;

Демченко Анжела Вікторівна – кандидат педагогічних наук, проректор з гуманітарної та виховної роботи, Черкаська медична академія;

Корнієнко Вікторія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та патопсихології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;

Маркова Маріанна Владиславівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедрі сексологи, медичної психології і психологічної реабілітації, Харківська медична академія післядипломної освіти;

Мартинова Юліана – кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної психології та психиатрії з курсом післядипломної освіти, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;

Мукомел Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, член-корреспондент Української академії Акмеології, приватний практичний психолог;

Оверчук Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Фальова Олена Євгенівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри наукових основ управління і психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;

Храмцова Вікторія Вікторівна – кандидат психологічних наук за спеціальністю «медична психологія», старший науковий співробітник групи психоневрології, психотерапії та медичної психології відділу медико-соціальної експертизи та реабілітації при внутрішніх, нервових хворобах та психосоматичних розладах, Державна установа «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідности МОЗ України».

Поширити