Вийшла друком колективна монографія з педагогічних та психологічних наук

Вийшла друком колективна монографія з педагогічних та психологічних наук

1323

Венеціанський університет КА’ Фоскарі спільно із Запорізьким національним університетом організували видання колективної монографії «Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors».

Свої наукові дослідження в галузі педагогічних і психологічних наук представили такі автори:

 • Бажміна Евеліна Анатоліївна – старший викладач кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, Національний університет «Запорізька політехніка»;
 • Зеленська Олена Піменівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Княжева Ірина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського;
 • Козак Людмила Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри дошкільної освіти, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Локарєва Галина Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності, Запорізький національний університет;
 • Мельничук Дмитро Петрович – доктор економічних наук, доцент, професор кафедри психології та соціального забезпечення, Державний університет «Житомирська політехніка»;
 • Науменко Наталія Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов професійного спрямування, Національний університет харчових технологій;
 • Панов Микита Сергійович – доктор психологічних наук, доцент, доцент кафедри спеціальної педагогіки та спеціальної психології, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради;
 • Пахомова Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри англійської філології, Запорізький національний університет;
 • Піддубцева Ольга Ігорівна – старший викладач кафедри філології, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Пономаренко Тетяна Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Родіонова Інна Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
 • Родюк Наталія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Рускуліс Лілія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови і літератури, Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського;
 • Савелюк Наталія Михайлівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Хом’юк Ірина Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри вищої математики, Вінницький національний технічний університет;
 • Шпак Марія Мирославівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології розвитку та консультування, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Електронна версія колективної монографії розміщена на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing” за посиланням.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до написання цієї колективної монографії!

Поширити