Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Інституціоналізація публічно-правових відносин у сфері протидії корупції:...

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Інституціоналізація публічно-правових відносин у сфері протидії корупції: досвід країн Східної та Західної традицій права (універсальна теоретична основа для профільного антикорупційного закону України)»

2895

У межах наукового співробітництва в правовій сфері Запорізького національного університету, Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України, Європейського центру верховенства права, Центру українсько-європейського наукового співробітництва та Школи права TalTech (Таллінн, Естонська Республіка), було видано колективну монографію на тему «Інституціоналізація публічно-правових відносин у сфері протидії корупції: досвід країн Східної та Західної традицій права (універсальна теоретична основа для профільного антикорупційного закону України)»

Підготовка колективної монографії стала продовженням реалізації проекту Запорізького національного університету в рамках гранту PJ4\17 0117U007203 “CORRUPTION PREVENTION ACT OF UKRAINE: scientific and methodological justification of ensuring the effectiveness and efficiency of provisions implementation”. Першим етапом проекту в рамках цього гранту було видання Науково-практичного коментаря Закону України «Про запобігання корупції».

До участі у написанні колективної монографії було запрошено кандидатів та докторів наук.

Робота над колективною монографією йшла 2 місяці. Зарубіжну монографію було видано у видавництві, яке співпрацює зі Школою права TalTech (Рига, Латвійська Республіка), що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Презентація монографії відбулася в рамках ІІІ Міжнародного юридичного форуму в м. Харків 26 вересня 2019 року.

Редакційна колегія монографії

· Влад Вернигора, L.L.M., BA (Hons), MA, викладач Школи Права TalTech (Факультет Бізнесу та Управління);
· Тетяна Коломоєць, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;
· Дмитро Лученко, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова Європейського центру верховенства права;
· Михайло Віхляєв, доктор юридичних наук, доцент, член Правління Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

У написанні колективної монографії взяли участь:

Акімов М. О., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ;

Алексєєва О. М., кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Барабаш О. О., доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та інформаційного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»;

Баранов С. О., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ;

Баштанник В. В., доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України;

Бєлікова М. І., кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Бойко І. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Борщевська О. М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного і трудового права Одеського національного морського університету;

Бутнік-Сіверський О. Б., доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, академік Академії технологічних наук України, академік Української академії наук, завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій;

Волік В. В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри права та публічного адміністрування економіко-правового факультету Маріупольського державного університету, практикуючий адвокат, директор ТОВ «Група Компаній «Правовий Фундамент» (Київ, Україна), керівник Першого Міжнародного Європейського Інформаційно-Консультаційного Наукового Центру (Барселона, Іспанія);

Гловюк І. В., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;

Головій Л. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Губань Р. В., доктор юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу організації наукових досліджень Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Гуйван П. Д., кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая;

Гулак О. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Демідова І. А., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри юридичних дисциплін, докторант Могильовського інституту Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь;

Денісова А. В., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ;

Дудоров О. О., доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка;

Зелінська Я. С., кандидат юридичних наук, асистент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Зуй В. В., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Іванцов В. О., кандидат юридичних наук, доцент, докторант відділу організації освітньо-наукової підготовки (докторантури та ад’юнктури) Харківського національного університету внутрішніх справ;

Каменський Д. В., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету;

Коваленко Л. П., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Ковальчук А. Ю., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватного та публічного права Факультету підприємництва та права Київського національного університету технологій та дизайну;

Конєва С. О., кандидат юридичних наук, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду України;

Костюк Т. О., кандидат політичних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Крайник Г. С., кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Кучма О. Л., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Легеза Ю. О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Лученко Д. В., доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Матюхіна Н. П., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Миронюк Р. В., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Миронюк С. А., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри тактико-спеціальної підготовки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Михайленко Д. Г., доктор юридичних наук, доцент, суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду;

Мітіна О. М., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Одеського державного університету внутрішніх справ;

Новак А. М., кандидат економічних наук, заступник директора Національного антикорупційного бюро України;

Пастух І. Д., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ;

Петренко В. О., доктор технічних наук, академік Академії інженерних наук України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проектами Національної металургійної академії України;

Піддубна Д. С., кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України;

Подорожна Т. С., доктор юридичних наук, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Політова А. С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз факультету № 1 Донецького юридичного інституту МВС України;

Попова Л. М., доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту Харківського національного університету будівництва та архітектури;

Попова С. М., доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики Харківського національного університету внутрішніх справ;

Процюк Т. Б., кандидат економічних наук, доцент, завідувач Центру підвищення кваліфікації працівників державних органів та міжнародного співробітництва Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу»;

Пугач В. Г., кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри політології, соціології та соціальної роботи Міжрегіональної академії управління персоналом;

Рогова О. Г., кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при Президентові України;

Рожнова В. В., кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ;

Рубащенко М. А., кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Рудой К. М., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх справ;

Савицький Д. О., кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ;

Сандюк Г. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського та господарського права факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Синявська О. Ю., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри правоохоронної діяльності та поліцеїстики Харківського національного університету внутрішніх справ;

Сікорський О. П., кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та конституційного права факультету морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Сіньова Л. М., кандидат юридичних наук, асистент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Скриньковський Р. М., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій Львівського університету бізнесу та права;

Соловйова О. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Степаненко А. С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;

Степаненко О. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Стоянов М. М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»;

Федчишин С. А., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Халюк С. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ;

Хань О. О., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ;

Черевко М. О., здобувач наукового ступеня доктора філософії в галузі права кафедри конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ;

Чижов Д. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, асистент кафедри загальноправових дисциплін Інституту управління і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Чумак В. В., кандидат юридичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу організації наукової роботи Харківського національного університету внутрішніх справ;

Шевчук О. М., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Шереметьєва О. Ю., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного та європейського права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Висловлюємо подяку усім, хто долучився до реалізації цієї наукової ідеї!

Поширити