Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Modern researches: progress of the legislation of...

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union»

2238

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union», організатором роботи над якою виступили Факультет права Університету Мішкольця (м. Мішкольц, Угорщина) та Юридичний факультет Ужгородського національного університету.

Монографію видано європейським видавництвом “Izdevnieciba «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Видання стало результатом праці 89 авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Серед авторів видання:

Adrienn Nagy – PhD, dr, Associate professor, head of Institute of European and International Law, Faculty of Law University of Miskolc;

Angyal Zoltán – PhD, Egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar;

Csenge Halász – PhD student, Ferenc Deák Doctoral School of Law, University of Miskolc;

Dr. habil. Barta Judit – Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Civilisztikai Intézet Kereskedelmi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docens;

Dr. Juhász Ágnes – PhD, Department for Civil Law, Faculty of Law, University of Miskolc;

Dr. jur. Edit Kriston – Assistant Research fellow of Civil Law Department, Faculty of Law, University of Miskolc;

Dr. Sápi E. – Ph.D., Research Fellow at the Civil Law Department, Institution of Civil Law, Faculty of Law, University of Miskolc;

Dr. Tímea Barzó – PhD, university docent, Head of Department of Civil Law, Faculty of Law, Institution of Civil Law Sciences, University of Miskolc;

Dr. Udvarhelyi B. – PhD., Assistant professor at the Institute of European and International Law, Faculty of Law, University of Miskolc;

Mélypataki G. – Ph. D., Assistant Professor of the Department of Agriculture and Labour Law, School of Law, University of Miskolc;

Prof. Dr. Torma A. – egyetemi tanár, rector Miskolci Egyetem;

Stefán Ibolya – PhD hallgató, Miskolci Egyetem, Polgári Jogi Intézeti Tanszék;

Аброськін В’ячеслав Васильович – кандидат юридичних наук, ректор Одеського державного університету внутрішніх справ;

Андрусів Уляна Богданівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;

Антонюк Уляна Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;

Арістова Ірина Василівна – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету;

Балюк Галина Іванівна – кандидат юридичних наук, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Батюк Олег Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права, процесу і криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Белікова Світлана Олександрівна – кандидат юридичних наук, старший радник юстиції, начальник відділу підготовки прокурорів з представництва інтересів держави у суді інституту спеціальної підготовки Національної академії прокуратури України;

Бериславська Оксана Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення Військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету;

Бєляков Костянтин Іванович – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач наукового відділу теорії, історії та філософії інформаційного права Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;

Білак Наталія Ігорівна – кандидат юридичних наук, заступник начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

Бліхар В`ячеслав Степанович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та політології Львівського державного університету внутрішніх справ;

Бліхар Марія Миронівна – кандидат економічних наук, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»;

Боднарук Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені. Юрія Федьковича;

Бойко Ірина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Бояров Віктор Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України;

Булеца Сібілла Богданівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Ужгородського національного університету;

Бурка Альона Валентинівна – асистент кафедри приватного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Васьковець Людмила Антонівна – кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Великорода Олександр Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;

Волченко Наталія Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин, юридичний факультет Сумського національного аграрного університету;

Гамбург Леонід Самойлович – кандидат юридичних наук (доктор філософії в галузі юридичних наук), доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та міжнародного права Класичного приватного університету;

Гетьманцева Ніна Дмитрівна – доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Грещук Галина Ігорівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри права Львівського національного аграрного університету;

Григорчук Мирослав Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Університету економіки та права «КРОК»;

Громовчук Мирослава Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету;

Гуйван Петро Дмитрович – кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу;

Гущин Олег Олександрович – кандидат юридичних наук, професор кафедри правового забезпечення Військового факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Даньшин Максим Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Джуган Вікторія Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;

Діденко Євген Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри  права та безпеки підприємництва Академії рекреаційних технологій і права;

Дорофеєва Л.М. – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету;

Завальна Жанна Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Закоморна Катерина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Занько Олена Валентинівна – старший викладач кафедри іноземних мов Національного університету «Одеська юридична академія»;

Золотар O.O. – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, Науково-дослідний інститут інформатики та права Національної академії правових наук України;

Іванова Алла Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія»;

Ільїна Оксана Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кармаза Олександра Олександрівна – доктор юридичних наук, професор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Щевченка;

Карпик Юлія Андріївна – студент магістратури юридичного факультету Сумського національного аграрного університету;

Клочко Альона Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин, юридичний факультет Сумського національного аграрного університету;

Ковальчук Тетяна Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри екологічного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Козуб Ірина Георгіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Колєснік Тетяна Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України;

Коломієць Павло Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Полтавського інституту економіки і права;

Комарницька Ірина Іванівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного та міжнародного права Національного університету «Львівська політехніка»;

Корнева Т.В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та галузевих дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування;

Костенко Марина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Костиря Олена Валиславівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія»;

Костюченко Олена Євгенівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу Університету державної фіскальної служби України;

Краковська Анжеліка Євгеніївна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Кучеренко Денис Сергійович – консультант з юридичних питань, Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМРЕЦЬ»;

Ларкін Михайло Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету;

Леонтьєва Ліна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Мартиновський Володимир Володимирович – кандидат юридичних наук доцент доцент кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Новак Анна Олександрівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Олло Василь Петрович – кандидат педагогічних наук, директор Державного навчального закладу «Одеський навчальний центр № 14» при Одеській виправній колонії Державної Пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 14);

Перунова Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

Ревуцька Ірина Емілівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Ужгородського національного університету;

Руданецька Оксана Стефанівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права Львівського національного аграрного університету;

Саєнко Марина Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент, кафедри теорії та історії  держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Сакно Ольга Петрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;

Сметаніна Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Соловйова Ольга Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Старинський Микола Володимирович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету;

Супрун-Ковальчук Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України;

Таран Ольга Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративних та цивільно-правових дисциплін Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ;

Тімофєєва Лілія Юріївна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник науково-дослідної частини, викладач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат;

Трюхан Оксана Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»;

Турченко Ольга Григорівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного. міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Уберман Володимир Ілліч – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії регулювання якості вод Науково-дослідної установи «Український науково-дослідний інститут еклогічних проблем» Мінекоенерго України;

Устименко Олена Анатоліївна – кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Чернявська Оксана Михайлівна – заступник начальника митного поста, Одеська митниця ДФС;

Чурилова Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету;

Шевчук Олександр Михайлович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Щербак Світлана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент Сумського національного аграрного університету;

Янюк Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/35

Поширити