Вийшла друком зарубіжна колективна монографія, підготовлена на базі Люблінського медичного університету

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія, підготовлена на базі Люблінського медичного університету

2659

Центром українсько-європейського наукового співробітництва спільно з Люблінським медичним університетом було підготовлено до друку колективну монографію на тему «Розвиток та модернізація медичної науки та практики: досвід Польщі та перспективи України». Видання вийшло друком у жовтні 2017 року.

Люблінський медичний університет – один з найбільших медичних університетів Польщі, який засновано у 1950 році. У медичному університеті навчається більше 7 тисяч осіб, в тому числі велика кількість іноземних студентів. У січні 2015 року згідно з Webometrics Ranking of World Universities університет зайняв п‘яте місце серед кращих медичних вузів Польщі.

У написанні колективної монографії взяли участь науковці, викладачі та аспіранти. Наукові роботи аспірантів були підготовлені у співавторстві з науковими керівниками. Монографія містить матеріали українською, російською, польською та англійською мовами.

Видання стало результатом праці колективу із 41 автора, яких об’єднала спільна ідея представити підсумки своїх досліджень. Науковцями на основі зазначеної теми колективної монографії були розглянути питання, що стосуються розвитку медичної науки. Так, наприклад, Годованець О. С., Бабінцева А. Г., Дроник Т. А., Лопащук Н. І. та Фрунза А. С. підготували ґрунтовну статтю на тему «Система вільно радикального окиснення та антиоксидантного захисту організму у новонароджених дітей за умов пологового стресу». У своїй роботі науковці представили результати наукових досліджень з проблеми адаптації новонароджених дітей. Вченими було вивчено показники вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту організму за умов пологового оксидативного стресу у новонароджених з урахуванням гестаційного віку та тяжкості стану за умов перинатальної патології.

Автори Кобзар О. Б., Пархоменко М. В. та Прокопець К. О. у своїй статті «Напрями індивідуалізації пізнавальної діяльності студентів в модернізації навчального процесу вищої медичної школи України» проаналізували результати застосування різних напрямів і форм індивідуалізації навчального процесу в умовах застосування кредитно-модульної системи у закладі вищої медичної освіти України.

Дослідники Казмірчук В. В., Моісеєнко Т. М., Торяник І. І., Макаренко В. Д. та Невмержицький В. В. провели дослідження на тему «Аналіз причин розвитку та сучасний погляд на патогенез і методи лікування acne vulgaris». Автори дослідження завдяки об’ємному науково-теоретичному матеріалу охарактеризували сучасний стан проблеми, акцентуючи увагу на провідних аспектах патогенезу акне, віковій специфіці зазначеної нозології, її поширеності серед населення (одна з десяти найбільш поширених хвороб людини, що посідає восьме місце у світі) тощо. Видавці монографії відзначили цінний вклад кожного з авторів видання.

Монографія видана європейським видавництвом «Izdevnieciba “Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй UDC та номера ISBN, що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожен автор отримав 3 примірника видання та сертифікат про участь у написані колективної наукової праці.

Поширити