Вийшла друком зарубіжна колективна монографія у галузі публічного управління «Public and municipal...

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія у галузі публічного управління «Public and municipal administration: theory, methodology, practice»

2540

За ініціативи VERN’ University of Applied Sciences (Veleučilište VERN’) (м. Загреб, Республіка Хорватія) вийшла друком колективна монографія у галузі публічного управління на тему «Public and municipal administration: theory, methodology, practice».

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень:

Акімов Олександр Олексійович – кандидат наук з державного управління, доцент, заслужений економіст України, професор кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом;

Безверхнюк Тетяна Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри проектного менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України;

Богданов Станіслав Геннадійович – аспірант кафедри проектного менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України;

Горбата Людмила Петрівна – аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Навчально-наукового інституту непервної освіти і туризму Національного університету біоресурсів та природокористування України;

Грищенко Ірина Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності Навчально-наукового інституту неперервної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Грішин О. В. – аспірант кафедри державознавства і права Одеського регіонального  інституту державного управління Національної  академії державного управління при Президентові України;

Громова Олена Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Українського державного університету залізничного транспорту;

Дєгтяр Олег Андрійович – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Казанська Олена Олександрівна – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти Національного авіаційного університету;

Карпа Марта Іванівна – доктор наук з державного управління, доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Качан Яна Віталіївна – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України;

Кашлакова Ася Ігорівна – завідувач сектору «Навчально-методичний центр» Управління персоналу Державної міграційної служби України;

Костюк Тетяна Олександрівна – кандидат політичних наук, доцент, старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Непомнящий Олександр Михайлович – доктор наук з державного управління, професор Міжрегіональної Академії управління персоналом;

Новікова Наталя Леонідівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри державного управління Київського національного торговельно-економічного університету;

Платаш Лариса Броніславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Резнікова Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу проблем стратегічного планування центру безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень;

Ручкіна Маріанна Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;

Рущенко Роман Євгенович аспірант кафедри державного управління Київського національного торговельно-економічного університету;

Селіванов Серій Володимирович кандидат наук з державного управління, начальник Управління персоналу Державної міграційної служби України;

Сенча Сергій Анатолійович аспірант кафедри проектного менеджменту Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України;

Сьомін Сергій Валерійович доктор політичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу правової та антикорупційної політики Центру безпекових досліджень Національного інституту стратегічних досліджень;

Титаренко Любов Миколаївна кандидат політичних наук, доцент кафедри гуманітарних  та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Ткачова Наталія Миколаївна доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри інформаційних і комунікативних технологій бізнес освіти Національного авіаційного університету;

Фердман Геннадій Петрович кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник, заступник начальника науково-дослідного центру Збройних Сил України «Державний океанаріум» інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія» з наукової роботи;

Черненко Наталія Миколаївна доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітнього менеджменту та публічного управління Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/39

Поширити