Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Законодавство країн ЄС: історія, недоліки та перспективи...

Вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Законодавство країн ЄС: історія, недоліки та перспективи розвитку», підготовлена Європейським університетом Віадріна у Франкфурті-на-Одері

1717

У серпні вийшла друком зарубіжна колективна монографія «Законодавство країн ЄС: історія, недоліки та перспективи розвитку», організатором роботи над якою виступив Європейський університет Віадріна у Франкфурті-на-Одері.

Монографію видано європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Тематика видання охоплює такі теми:

  • Сучасний стан правової діяльності в Україні;
  • Основні напрямки розвитку юриспруденції в Україні та в Європі;
  • Теоретико-практичні механізми розбудови правової науки: досвід країн ЄС та впровадження в практику України.

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Серед авторів видання:

Берлач А.І., доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Васьковець Л.А., кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри охорони праці та  навколишнього середовища Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Гетьман Г.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук;

Гуйван П.Д., кандидат  юридичних  наук,  заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая;

Данільченко Ю.С., старший викладач кафедри господарського та транспортного права Державного університету інфраструктури та технологій;

Довгань О.Д., доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, перший заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;

Доронін І.М., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач наукової лабораторії Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;

Кармаза О.О., доктор юридичних наук, професор, професор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Клюєва Є.М., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри господарського та транспортного права Державного університету інфраструктури та технологій;

Коломоєць Т.О., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;

Костюченко Я.М., кандидат юридичних наук, докторант Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Крилова І.І., кандидат юридичних наук, докторант кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України;

Кушерець Д.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань;

Кушнір С.М., доктор юридичних наук, доцент, проректор Запорізького національного університету;

Лісогор Ю.Б., аспірант кафедри адміністративного права і процесу; фінансового права; інформаційного права Київського національного торговельно-економічного університету;

Малишев Б.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Наливайко Л.Р., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Петрова І.П., кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки Університету державної фіскальної служби України;

Пилаєва В.М., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри державно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна;

Попович О.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінальної юстиції Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;

Рим О.М., кандидат юридичних наук, доцент кафедри соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка;

Рожнова В.В., кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ;

Савицький Д.О., кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ;

Супрун Т.М., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології Університету державної фіскальної служби України;

Томаш Л.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри юриспруденції Чернівецького інституту Міжнародного гуманітарного університету;

Уберман В.І., кандидат технічних наук, провідний науковий співробітник Державної наукової установи «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»;

Удалова Л.Д., доктор юридичних наук, професор, директор інституту підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ;

Чепік-Трегубенко О.С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

Поширити