Вийшла в світ колективна монографія «Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині»,...

Вийшла в світ колективна монографія «Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині», написана колективом авторів Ужгородського національного університету

3162

Монографія «КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УГОРЩИНІ» була написана командою провідних українських вчених Ужгородського національного університету за ініціативи та всебічної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

У написанні розділів колективної монографії взяли участь:

Бєлов Дмитро Миколайович, доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права і порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Бисага Юрій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права і порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Громовчук Мирослава Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права і порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Лемак Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінального права і процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та особливості держави, державного суверенітету в умовах глобалізації та позиціонування в даному контексті Угорщини. Досліджено значення функцій Конституції у системі національної безпеки держави, визначено систему конституційних напрямків та форми її забезпечення. З’ясувано специфіку конституційно-правової традиції Угорщини через дослідження генезису системи її національної безпеки. Особливу увагу приділено висвітленню особливостей конституційної реформи Угорщини в контексті забезпечення національної безпеки, її ролі в усуненні викликів та загроз, які є наслідками процесу глобалізації. Розкрито зміст конституційних напрямків забезпечення національної безпеки та їх особливості з огляду на національне та міжнародно-правове регулювання відповідних правових сфер, а також конституційно-правовий механізм забезпечення національної безпеки в Угорщині, виходячи із особливостей форми державного правління в державі, роль державних органів та спеціальних служб в забезпеченні національної безпеки. Досліджено процес трансформації та оновлення теорії і практики європейського конституціоналізму в аспекті забезпечення національної безпеки окремої держави та сформульовано пропозиції щодо його вдосконалення.

Монографія буде корисною для наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів, аспірантів, правоохоронців-практиків.

Поширити