Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування в галузі державного управління

Вітаємо учасників науково-педагогічного стажування в галузі державного управління

1837

За результатами науково-педагогічного стажування «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС» (м. Воломін, Республіка Польща), що відбулося 11–22 березня 2019 року під керівництвом Університету правових наук і управління імені Л. Петражицького, була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження стажування (двома мовами).

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту у галузі державного управління. Бажання взяти участь у стажуванні виявили такі науковці з України:

Абисова Марія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії факультету  лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету;

Берданова Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України;

Гаєвська Лариса Анатоліївна, доктор наук з державного управління, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України;

Голяшкіна Олена Анатоліївна, аспірант кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України;

Євсєєв Вадим Олександрович, кандидат військових наук, заступник начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки Національної академії Національної гвардії України;

Карпа Марта Іванівна, кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Колесник Володимир Анатолійович, старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом, спеціаліст відділу представництва при виконанні судових рішень Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в суді Генеральної прокуратури України;

Кузьменко Сергій Георгійович, доктор наук з державного управління, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри права та публічного адміністрування Маріупольського державного університету;

Лебединська Ольга Юріївна, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України;

Логвиненко Борис Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Мохова Юлія Леонідівна, кандидат наук з державного управління, доцент магістратури державного управління Центру післядипломної освіти  Донецького національного технічного університету;

Нестеренко Галина Петрівна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії державного управління при Президентові України;

Орлова Наталія Сергіївна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торгівельно-економічного університету;

Сергієнко Елла Олексіївна, кандидат наук державного управління, доцент кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Ткачова Наталія Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри   публічного управління та адміністрування Хмельницького університету управління та права;

Чикаренко Ірина Аркадіївна, доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту та управління проектами Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Чикаренко Олексій Олександрович, кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу дистанційного навчання та інформатизації Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Шаульська Галина Миколаївна, кандидат наук з державного управління,головний консультант науково-організаційного відділу Інституту законодавства Верховної Ради України;

Юзефович Владислава Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України.

Поширити